Vizija

Mi smo najpouzdaniji partner za zdrav i radošću ispunjen život.
Danas za bolje sutra naših klijenata podstičemo prevenciju i osiguravamo najvrijednije
- život i zdravlje.
 

Misija

Temeljem znanja i tradicije naše matične kuće Vienna Insurance Group, vodeće osiguravajuće grupacije u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, pružamo sigurnost i zaštitu od rizika.
Smatramo da je naša dužnost da štitimo vrijednosti koje su važne našim klijentima te da ih podstičemo na zdrav život.