Uplatu premije životnog osiguranja moguće je vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. Uplatom na transakcijski račun u Federaciji BiH, i to kod sljedećih banka:

  • Sparkasse bank d.d.

        1990490045082058

  • Sberbank BH d.d. Sarajevo

        1401051150000118

2. Uplatom na transakcijski račun u Republici Srpskoj , i to kod:

  • Nova Banka a.d. Banja Luka

        5550050218565120

3. Ugovaranjem trajnih naloga u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

4. Ugovaranjem Debit transfera u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

5. Administrativnom zabranom (primjerak administrativne zabrane možete preuzeti u nastavku)

Administrativna zabrana FBiH

Administrativna zabrana Republika Srpska

 

Plaćanje premije životnog osiguranja bez provizije možete izvršiti samo u poslovnicama Sberbank BH d.d. u FBiH.

Uplatu premije zdravstvenog osiguranja moguće je vršiti na jedan od sljedećih načina:

1. Uplatom na transakcijski račun u Federaciji BiH, i to kod sljedećih banka:

  • Sparkasse bank d.d.

        1994990021102269

  • Sberbank BH d.d. Sarajevo

        1401051150000215

2. Uplatom na transakcijski račun u Republici Srpskoj , i to kod:

  • Nova Banka a.d. Banja Luka

        5551000009361632 

3. Ugovaranjem trajnog naloga u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

4. Ugovaranjem debit transfera u banci za automatski prenos sredstava na ugovoreni datum

 

Uplatu po osnovu predujma i kamate po predujmu moguće je vršiti na jedan od sljedećih računa:

  • UniCredit Bank d.d. Mostar          3389002208491451   -  u Federaciji BiH
  • UniCredit Bank a.d. Banja Luka   5517902220430660   -  u Republici Srpskoj