Osiguranje života je pravovremena briga o budućnosti, obzirom da nam je ista nepredvidiva i neizvjesna. Rizici su sastavni dio našeg života, koji mogu da donesu neželjene i tragične događaje.

Potreba svakog od nas je osjećaj sigurnosti. Za razliku od klasične police životnog osiguranja, riziko osiguranje života će osigurati vrlo visoku finansijsku podršku našoj porodici i najmilijima u slučaju da nam se dogodi ono najgore. Policu riziko osiguranja života možete koristiti kao zalog, odnosno sredstvo obezbjeđenja naplate kredita od strane banke.
U poređenju sa drugim klasičnim proizvodima životnog osiguranja, riziko osiguranje ima nižu premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na kraći period.

Za sveobuhvatnija pokrića, uz Riziko životno osiguranje nudimo:

  • osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja
  • osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €)
  • osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno

Dodatne pogodnosti uz Riziko životno osiguranje!

Ugovaranjem Paket plus programa uz policu životnog osiguranja, pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti i ostvarujete pogodnosti:

  • Popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).
  • Uslugu asistencije - medicinsku i pomoć u kući.

 

Zatraži ponudu