Vienna osiguranje je prvo osiguranje koje razumije da je život dosta više od police osiguranja. To je sklad zdravlja i sreće koji činu kvalitetu života koju želimo pružiti i osigurati. Zbog toga Vienna osiguranje nudi široku paletu usluga i proizvoda životnog i zdravstvenog osiguranja kojima promoviše izgradnju životnog stila. 

Proizvodi životnog osiguranja

Program Superior

Program 15 Plus

Program mješovitog osiguranja

Program za djecu i omladinu

Program za dvoje 10 Plus

Osiguranje za slučaj doživljenja

Riziko životno osiguranje

Program DuoSafe

Rentno osiguranje

Proizvodi zdravstvenog osiguranja

Program Optimum

Osiguranje za slučaj hirurških intervencija

Liječenje matičnim ćelijama

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje za strance

 

Sport, zdrava ishrana i relaksacija su vodilje naše filozofije

"Danas za Vaše sutra". 

Zatraži ponudu