Cilj svakog pojedinca je da u završnoj životnoj dobi bude finansijski obezbijeđen, tj. da sebi i svojoj porodici obezbijedi određeni stepen finansijske i socijalne sigurnosti.

Ne dozvolite da Vas penzija iznenadi sa dosta manjim primanjima od onih na koja ste navikli!

Osiguranje za slučaj doživljenja moguće je za pojedinca uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta – godišnje ili ispodgodišnje.

Osiguranje za slučaj doživljenja omogućava osiguranicima da nakon isteka trajanja osiguranja na raspolaganje dobiju zagarantovanu osiguranu sumu i udio u dobiti. Za slučaj smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja izvršit ćemo povrat do tada uplaćene premije.

Za sveobuhvatnija pokrića, uz Program osiguranja za slučaj doživljenja nudimo:

  • osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja
  • osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €).
  • osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno

Uz ovo osiguranje se može ugovoriti i dodatno osiguranje od nezgode.

Dodatne pogodnosti uz Program osiguranja za slučaj doživljenja

Ugovaranjem Paket plus programa uz policu životnog osiguranja, pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti i ostvarujete pogodnosti:

  • Popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).
  • Uslugu asistencije - medicinsku i pomoć u kući.

 

Zatraži ponudu