Optimum Plus je program zdravstvenog osiguranja koji nudi:

  • pokriće za slučaj nastupa 23 teške bolesti osiguraniku ili djeci osiguranika
  • prestanak plaćanja premije nakon nastanka prve teške bolesti, dok pokriće za nastanak druge bolesti ostaje aktivno
  • dvije osigurane sume za slučaj nastupa dvije teške bolesti za vrijeme trajanja osiguranja

Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 16 do navršenih 55 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 20 godina. 

DA za Optimum Plus

Nastupom teške bolesti prestaje plaćanje premije
Po isplati osigurane sume za nastup jedne teške bolesti, prestaje obaveza plaćanja premije, ali pokriće za nastup druge teške bolesti ostaje, i to besplatno! Ako se nakon toga desi bolest iz druge grupe, osigurana suma se opet isplaćuje.
 
Sveobuhvatan paket osiguranih rizika
Lista osigurane 23 teške bolesti uvažava vrlo širok spektar zdravstvenih rizika, te uključuje i šest vrsta transplantacija kao najsavremenijih tehnika medicinske skrbi kako kod osiguranika tako i kod djece osiguranika.
 
Obezbijeđeni troškovi liječenja
Osigurana suma isplaćuje se po nastanku prve i druge teške bolesti, čime se porodici omogućavaju finansijska sredstva potrebna za liječenje.
 
 

23 teške bolesti pokrivene Optimum Plus policom osiguranja

 
 

Postanite korisnik programa lojalnosti!

Ugovaranjem Paket plus programa uz policu životnog osiguranja, pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnost i ostvarujete pogodnosti:
  • Popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).
  • Uslugu asistencije - medicinsku i pomoć u kući.

 

Zatraži ponudu