Mješovito osiguranje života je pravovremena briga o budućnosti i porodici. Najugodnija kombinacija osiguranja života i štednje koju Vam nudimo danas kako bi Vam omogućili bolji život sutra.

Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 do navršenih 65 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 40 godina. Istek osiguranja je najkasnije u 75-toj godini života osiguranika.

Ugovaranje osiguranja moguće je i za pojedinca i za kolektiv uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta - jednokratno, godišnje ili ispodgodišnje.

Osigurani slučajevi

Mješovito osiguranje života podrazumijeva isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti za slučaj doživljenja kao i isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume uvećane za do tada pripisanu dobit za slučaj ranije smrti osiguranika.
Za slučaj smrti osiguranika od nezgode isplaćuje se dodatna zagarantovana ugovorena osigurana suma, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora.

Za sveobuhvatnija pokrića, uz Program mješovitog osiguranja nudimo:

  • osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja
  • osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €).
  • osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno

Dodatne pogodnosti u Program mješovitog osiguranja!

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti Vienna osiguranja, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

  • popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme...)
  • medicinsku pomoć i pomoć u kući

 

Zatraži ponudu