DuoSafe je program životnog osiguranja sa jednokratnom uplatom premije koji nudi:

 • Osiguranje za slučaj doživljenja ili ranijeg nastupa smrti osiguranika
 • Mogućnost ugovaranja dvostruke osigurane sume za slučaj smrti usljed nezgode

Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 godina do navršenih 65 godina, sa trajanjem osiguranja od 3 do 40 godina.

DA za DuoSafe

 • Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja ili nastupa smrti u periodu trajanja osiguranja

Uplatom jednokratne premije životnog osiguranja garantujemo Vam isplatu ugovorene osigurane sume u većem iznosu od uplaćenog.

 • Isplata dvostruke osigurane sume za slučaj smrti usljed nezgode

Ugovorenu osiguranu sumu ćemo, u slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, udvostručiti pri isplati osiguranog slučaja.

 • Popusti u zdravstvenim ustanovama iz mreže naših partnerskih poliklinika

Sa preko 20 poliklinika na teritorije cijele BiH, obezbijedili smo Vam popuste na laboratorijske i specijalističke preglede koje ostvarujete kao imaoci kartice programa lojalnosti.

Osigurani slučajevi

 1. Smrt osiguranika usljed bolesti ili nezgode za vrijeme trajanja osiguranja
 • za slučaj smrti, isplaćuje se ugovorena osigurana suma na polici uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti
 • za slučaj smrti usljed nezgode isplaćuje se dvostruka ugovorena osigurana suma, uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti.
 1. Doživljenje isteka police osiguranja
 • isplaćuje se ugovorena osigurana suma na polici uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti;

 

Dodatne pogodnosti uz DuoSafe

 • Popusti u poliklinikama iz mreže naših partnerskih poliklinika
 • Uz ugovoreni program životnog osiguranja Vienna osiguranje obezbjeđuje popust na ugovaranje programa zdravstvenog osiguranja

 

Zatraži ponudu