Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu. Omogućava značajnu sigurnost za djecu u 19-toj godini života, te istovremeno pridonosi ublažavanju mogućih posljedica nastalih usljed nezgode tokom trajanja osiguranja. Program predstavlja osnovicu za ulazak mladog čovjeka u samostalan život.

Osiguranici mogu biti samo djeca do navršenih 14 godina života.

Isplate za nastup osiguranog slučaja

Doživljenje

Po isteku osiguranja, u navršenoj 19-oj godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.

Bolnička naknada usljed nezgode

Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan proveden u bolnici zbog bolesti ili nezgode osiguranika.

Trajna invalidnost usljed nezgode

U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2x30%) = 110%.

Lom kosti usljed nezgode

Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.

Troškovi sahrane usljed nezgode

Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.

Dodatne pogodnosti uz program Super-Štos

  • Popusti do 20% u zdravstvenim ustanovama iz mreže naših partnerskih poliklinika za korisnike polica životnog osiguranja.

Zatraži ponudu