1. Prijava štete
2. Podaci o ugovaraču osiguranja i osiguraniku
3. Podaci o osiguranom slučaju
4. Dokumentacija
5. Instrukcija za plaćanje

Prijava štete

Odaberite vrstu osiguranja: