1. Prijava štete
2. Podaci o ugovaraču osiguranja
3. Podaci o osiguranom slučaju
4. Dokumentacija
5. Instrukcija za plaćanje
6. Vaš zahtjev je uspješno poslan!

Prijava štete

Odaberite vrstu osiguranja: