• Pregled ljekara specijaliste 1
 • Pregled ljekara specijaliste 2
 • Kontrolni pregled ljekara
 • Subspec. Pregled
 • Kontrolni subspecijalistički pregled
 • ENMN analiza
 • ENMG lica
 • ENMG nalaz i IPK nalaz
 • Kućna posjeta ljekara
 • FTH kućni program
 • FTH dnevni tretman I
 • FTH dnevni tretman II
 • FTH dnevni tretman III
 • DG stopala
 • Kinesiotaping I
 • Kinesiotaping II
 • Kinesiotaping III
 • Intraart.injekcija
 • I.m.injek.(Ambene)
 • I.m.injek.(Rheumesser)
 • I.m.injek.(Melox)
 • I.m.injek.(Voltaren)
 • I.m.injek.(Muscoflex)
 • Kineziterapija
 • Kineziterapija kućni program 1
 • Kineziterapija kućni program 2
 • Terapija neurorizične djece
 • Manuelna masaža jedne regije
 • Manuelna masaža JR 30min
 • Manuelna masaža cijelo tijelo
 • Shiatsu masaža (jedne regije)
 • Shiatsu masaža (cijelo tijelo).
 • Refleksologija
 • Aroma th
 • Limfna drenaža (aparat)
 • Ručna LD I
 • Ručna LD II
 • Sauna
 • Thera-band vježbe
 • Bobath terapija
 • Schroth vježbe
 • Manuelna terapija
 • Shockwave terapija (udarni val)
 • Elektrostimulacija