• CZK
  • PRVI PREGLED
  • SPECIJALISTIČKI PREGLED
  • RVG
  • RVG SA ANALIZOM
  • TOPIKALNA FLORIDACIJA ZUBNOG LUKA (PO LUKU)
  • ANESTEZIJA LOKALNA
  • GLASJONOMER ISPUN 3M
  • VAĐENJE ZUBA JEDNOSTAVNO
  • IZBJELJIVANJE ZUBA
  • KOMPOZITNI ISPUN (PREMIJUM MATERIJA I, II, III KLASE)