Ambulantne usluge:

 • KARDILOŠKI PREGLED
 • SKIDANJE KOPČI-ŠAVOVA, PREVIJANJE
 • PLEURALNA PUNKCIJA SA EVAKUACIJOM PLEURALNOG EKSUDATA
 • SPECIJALISTIČKI PREGLED – PRVI (VASKULARNI PREGLED)
 • KARDIOHIRURŠKI PREGLED
 • RADIOGRAFIJA PLUĆA (2EXP)
 • HOLTER-MONITOR
 • ULTRAZVUK SRCA
 • TRANSEZOFAGEALNI ULTRAZVUK
 • ERGOMETRIJSKI TEST-KOMPJUT.APARATU
 • DOPPIER EHO ANGIOGRAFIJA ART.EKSTREMITETA.ILI ILIJAČNIH ART.ILI EKS