PREGLEDI I ULTRAZVUČNI PREGLEDI

 • Pregled ljekara specijaliste
 • Kontrolni pregled specijaliste (u periodu od 2 nedjelje od prvog pregleda)
 • Pregled ljekara opšte prakse
 • Kontrolni pregled ljekara opšte prakse (u periodu od 2 nedjelje od prvog pregleda)
 • Pregled za vakcinaciju sa davanjem + cijena vakcine
 • Pregled ljekara u kućnoj posjeti/ u gradskom naselju/pregled + 50
 • Ljekarsko uvjerenje za vozače amatere (A+B)
 • Ljekarsko uvjerenje za vozače profesionalce
 • Konsultacija sa ljekarom

INTERNISTIČKO KARDIOLOŠKE USLUGE

 • EKG snimak
 • EKG sa interpretacijom ljekara
 • Holter EKG - 24h
 • Holter EKG - 3 dana
 • Holter EKG -za 7 dana
 • Mjerenje krvnog pritiska
 • Holter RR-24h
 • Ergometrija
 • Subspecijalistički kardiološki pregled sa EKG
 • Kontrolni subspecijalistički kardiološki pregled sa EKG
 • Specijalistički psihijatrijski-neurološki pregled
 • Kontrolni pregled neuropsihijatra
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk abdomena-kod djece
 • Kontrolni ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk abdomena sa Dopplerom renalnih arterija
 • Ultrazvuk skrotuma (testisa)
 • Transrektalni ultrazvuk prostate
 • Ultrazvuk štitne žlezde
 • Kontrolni ultrazvuk štitne žlezde
 • Ultrazvuk dojke
 • Kontrolni ultrazvuk dojke
 • Ultrazvuk kukova kod dece
 • Prvi ginekološki pregled sa TVUZ
 • Prvi ginekološki pregled TAUZ/transabdominalni ultrazvučni pregled/
 • Kontrolni ginekološki pregled TAUZ
 • UZ pregled protoka krvnih žila male karlice color doppler tehnikom
 • Kontrolni ginekološki pregled TVUZ
 • Transvaginalni ultrazvuk-folikulometrija
 • Prvi ginekološki pregled trudnice TVUZ / transvaginalni ultrazvuk/
 • Prvi pregled trudnice TAUZ /transabdominalni ultrazvučni pregled/
 • Kontrolni UZ pregled trudnice
 • Fetalni scrinning na malformacije fetusa u XIII i XIV hbd
 • Morfološki pregled u II i III trimestru trudnoće / od 22.24 i 32.34 hbd/
 • Fetalna Doppler ehokardiografija (jednopolna trudnoća)
 • Fetalna Doppler ehokardiografija (blizanačka trudnoća)
 • Ekspertski ultrazvuk u trudnoći
 • Ekspertski ultrazvuk (blizanačka trudnoća)
 • 3D/4D ginekološki ultrazvuk
 • Ultrazvuk srca sa Dopplerom - odrasli
 • Ultrazvuk srca sa Dopplerom - kod djece
 • Ultrazvuk CNS -a kod beba
 • Ultrazvuk Ahilove tetive
 • Ultrazvuk zgloba
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića
 • Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler krvnih sudova glave (TCD)
 • TCD + Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler abdominalne aorte, v.cave inferior i njihovih velikih grana
 • Doppler male karlice

GINEKOLOGIJA

 • Ginekološki palpatorni pregled
 • Digitorektalni pregled
 • Tuširanje eritroplakie PVU - "ranice" na grliću
 • Ispiranje /lavagae/ vagine sa dezificiensom
 • Videocoloskopija - rana detekcija Ca grlića materice
 • Biopsija grlića materice pod kontrolom videocoloscopa sa PHD
 • Aplikacija IUD (ugradnja uterine spirale)
 • Aplikacija IUS Mirene (ugradnja hormonske spirale)
 • IUS Mirena sa aplikacijom (ugradnja hormonske uterine spirale)
 • Vađenje intrauterine spirale - IUD
 • Vađenje dislociranje uterine spirale pod Videokontrolom hysteroscopski
 • Fractionirana kiretaža šupljine maternice sa PHD nalazom u loc.anesteziji
 • Fractionirana kiretaža šupljine maternice sa PHD nalazom u OA anesteziji
 • Leetz - electro koagulacija eritroplakie / "ranice" na grliću/ kod urednog PAP
 • Elektrokonizacija grlića maternice - Loop/Leetz u loc. anesteziji sa PHD nalazom
 • Konizacija grlića maternice - Loop/Leetz u opštoj anesteziji sa PHD nalazom
 • Konizacija grlića maternice - klasično u opštoj anesteziji sa PHD nalazom
 • Polipektomija grlića maternice sa PHD nalazom
 • Histeroskopija dijagnostička
 • Office histeroskopija - sa PHD nalazom
 • Histeroskopija operativna u opštoj anesteziji sa PHD nalazom (polipi, miomi do 2 cm, septum uterusa, priraslice)
 • Histeroskopija operativna u OET sa PHD nalazom/ miomi veličine od 2-4 cm)
 • Laparoskopija dijagnostička/opšta anestezija/
 • Histeroskopija i laparoskopija dijagnostička
 • Laparoskopija operativna u OET anesteziji/ cyste, miomi,oslobađanje priraslica, neostome-novi otvori na jajovodima sa PHD nalazom/
 • Korektivna operacija prednjeg zida vaginae sa podizanjem mokraćne bešike
 • Korektivna operacija stražnjeg zida vaginae
 • Korektivna op. prednje i stražnje vagg. stijenke
 • Skidanje kondiloma EKT/ loc. Anestezija i zavisno od broja/
 • Laserski tretman promjena na cerviksu- lokalna anestezija
 • Laserski tretman spada vagg. stijenke i mokraćne bešike
 • Histerektomija totalna sa adnexima (laparotomija - otvorena operacija)
 • Vaginalna histerektomija
 • Laparoskopska histerektomija
 • Laparoskopski asistirana vaginalna histerektomija - LAVH
 • Himenoplastika
 • Labioplastika
 • Pregled dojki palpatorno
 • Punkcija dojke pod kontrolom UZ sa citologijom
 • Incizija apscesa dojke pod kontrolom UZ
 • Marsupelizacija Bartholinijeve žlijezde
 • NIFTY test kromoskopskih nepravilnosti kod fetusa iz krvi majke
 • TRANQUILITY test kromosomskih nepravilnosti kod fetusa iz krvi majke
 • VERITY test/Genoma/ 111 metaboliških poremećaja djeteta iz kapi urina
 • Serklaž grlića maternice u analgeziji
 • Serklaž grlića maternice u opštoj anesteziji
 • Skidanje decidualnog krvarećeg polypa u trudnoći EKT
 • Prekid neuspjele trudnoće induciran sa prostaglandinima
 • Prekid neuspjele trudnoće induciran sa prostaglandinima i V.A. u loc. anesteziji
 • Prekid neuspjele trudnoće induciran sa prostaglandinima i V.A. u OA
 • Arteficijalni/namjerni/ prekid trudnoće/ do hbd X
 • Arteficijalni/namjerni/ prekid trudnoće/ do hbd X u opštoj anesteziji

REPRODUKTIVNA MEDICINA

 • Spermiogram
 • Postcoitalni test - pokretljivost spermija u cervicalnoj sluzi
 • Stimulacija ovulacije i foliculometrija
 • Ispitivanje prohodnosti jajovoda - HSG pod kontrolom TVUZ color doppler
 • Ispitivanje prohodnosti jajovoda Transvaginaknom laparoskopijom
 • Ispitivanje prohodnosti jajovoda laparoskopski sa hromopertubacijom OA
 • Punkciona biopsa testisa sa citološkom analizom
 • Punkciona biopsa testisa sa citološkom I PHD analizom
 • Intrauterina homlogna inseminacija- sjeme od supruga (AIH)
 • Vantjelesna oplodnja IVF/ICSI sa ET /bez lijekova/
 • Zamrzavanje jedne ćelije čuvanjem do 3 godine
 • Zamrzavanje svake naredne ćelije dodatnih

UROLOGIJA

 • Sinehioliza/Adhezioliza sa pregledom
 • Frenulotomija- u lokalnoj anesteziji
 • Obrezivanje djece - u lokalnoj anesteziji
 • Obrezivanje odraslih - u lokalnoj anesteziji
 • Varikocela u lokalnoj anesteziji
 • Varikocela u opštoj anesteziji
 • Vazektomija
 • Citoskopija eksplorativna (žene) sa IV anestezijom

UHO, GRLO, NOS

 • Ispiranje oba uha
 • ORL ispiranje jednog uha
 • Štrajfna sa lijekom
 • Paracenteza (Miringotomija)
 • Vađenje stranog tela iz nosa ili uha
 • Incizija hematoma na nosnoj pregradi
 • Aspiracija gnoja iz srednjeg uha
 • Insuflacija tuba auditiva
 • Kauterizacija krvnih sudova u nosu (triblosirćetna kiselina)
 • Tamponada nosa - prednja
 • Tamponada nosa - zadnja u anesteziji
 • Ekstirpacija promene na bukalnoj sluznici
 • Frenulotomija jezika u lokalnoj anesteziji sa pregledom
 • Frenulotomija jezika u opštoj anesteziji
 • Incizija peritonzilarnog apscesa
 • Biopsija nos/ždrelo/uho
 • Repozicija nosnih kostiju - lokalna anestezija
 • Repozicija nosnih kostiju - opšta anestezija
 • Trepanacija maksilarnog sinusa (Caldwell-Luc) u opđ-anest.
 • Krajnici u opštoj anesteziji
 • Endonazalna polpektomija
 • Thyreidectomia-op-štitne žlijezde
 • Tumorektomija parotidne žezde
 • Superficijalna paotidektormija
 • Ekstirpacija kalkulusa iz pljuvačne žlijezde u lok. anesteziji
 • Ekstripacija submandibularne pljuvačne žlijezde
 • Resekcija tumorske promene jezika

PREGLED OKULISTE

 • Subjektivni pregled vida
 • Kompletan oftamološki pregled
 • Kontrolni oftamološki pregled
 • Mjerenje očnog tlaka
 • Electrocoagulatio verrucae - strujno spaljivanje bradavica
 • Lasersko skidanje bradavice
 • OP blepharochalaze po oku - operacija opuštenih vjeđa
 • Epilatio - čupanje trepavica
 • Odstranjenje stranog tijela
 • Sondiranje i proštrcavanje suznih kanala
 • Primjena subkonujuktivalne ili parabulbalne injekcije Dexametazonom

ORTOPEDIJA

 • Manuelna repozicija
 • Ortopedska repozicija (kod Pronatio dolorosa)
 • Intraartikularna injekcija (pod kontrolom UZ) + cijena lijeka
 • Intraartikularna injekcija ( nije pod kontrolom UZ)
 • Punkcija zgloba
 • Imobilizacija longetom i pregled ortopeda
 • Gipsana imobilizacija sa pregledom ortopeda
 • Gipsana imobilizacija sa kontrolnim pregledom ortopeda
 • Plastičan gips - 1 rolna
 • Skidanje gipsa mašinom i pregled
 • Skidanje gipsa mašinom i kontrola
 • Skidanje gipsa - medicinski tehničar
 • Artoskopska op. Meniskusa

ESTETSKA PLASTIČNA HIRURGIJA

 • Demoabrazija (manja i veća)
 • Face lifting - parcijalni
 • Face lifting - kompletan
 • Hemijski piling
 • Elektrokauterizacija teleangiektazija (proširenih kapilara) (po zoni)
 • Tretman lica Botox- om - jedna zona
 • Tretman lica Botox- om - dvije zone
 • Tretman lica Botox- om - tri zone
 • Tretman bora/ožiljaka hijaluronskom kiselinom
 • Aplikacija Dezinfiltrata (hijaluronidaze)
 • Uvećanje jagodica PMMA filerom
 • Uvećanje jagodica implantom
 • Korekcija-podebljavanje i oblikovanje usana privremenim materijalom
 • Povećanje grudi augumentacija (implantati)
 • Zamena implantata dojki (ako su urađeni u našoj Dnevnoj bolnici)
 • Rekonstrukcija dojke (jednostrana) Beckerovim implantatom
 • Smanjivanje dojki sa ptozom do 2 cm (Mastopeksija)
 • Smanjivanje dojki sa ptozom preko 2 cm
 • Podizanje dojki
 • Gluetalni implantati
 • Ginekomastija kod muškaraca
 • Mini abdominoplastika
 • Abdominoplastika
 • Krioterapija (tečni azot) - mali broj
 • Elektrokauterizacija promjena na koži
 • Elektrokauterizacija promjena na koži - brojne/ po zoni
 • Otklanjanje jedne promjene na koži CO2 laserom
 • Davanje Botox-a (Botulinski toksin) sa pregledom neurologa
 • Rekonstrukcija dojke DIEP slobodnim režnjem (mikrohiruška tehnika)
 • Rekonstrukcija dojke latisimus dorsi režnjem i sa implantatom
 • Grudi
 • Podbratka
 • Prednjeg trbušnog zida
 • Slabinskih regija
 • Gluetealnih regija
 • Bedara
 • Koljena
 • Podkoljenica
 • Leđa
 • Ruke
 • Rhinoplastika
 • Septorhinoplastika
 • Korekcija tipa nosa (vrha nosa)
 • Otopostasis (ostojeće uške) - u lokalu
 • Blepharoplastika po jednom kapku - u lokalu
 • Xantalasme
 • Platismoraphia
 • Lokalne intervencije (odstranjivanje jedne bradavica, mladeža, naevusa)
 • Tumefakt (lipoma, sve manje promjene na licu i glavi)
 • Epithelioma (sa režnjem u lokalnoj anesteziji)
 • Epithelioma u općoj anesteziji
 • Hygrom (gangliom)
 • Skidanje tetovaže, ožiljka (ako se ne radi režanj) po 1 cm
 • Urastao nokat
 • Kurije oko - clavus
 • Trigger finger
 • Dupuytrenova kontraktura
 • Sindaktilija ( Syndactylia)
 • Koža
 • Koža - tetiv
 • Koža - tetiv - kost
 • Carpal tunnel
 • Dermalipektomia
 • Sinus pynoidalis
 • Fibroadenom mammae
 • Mastektomia + axile (jedne dojke)

VASKULARNA HIRURGIJA

 • Sklerozacija kapilara
 • Operacija vena (jedna noga)
 • Tretman vena sa pjenom (podkoljenica)
 • Tretman vena sa pjenom (uključujući i glavno stablo)
 • Podvezivanje perforatora
 • Laser

OPŠTA HIRURGIJA

 • Hernia u općoj anesteziji
 • Hernioplastica laparoskopski OA
 • Hemoroidi
 • Spongoplastika
 • Arthrodesa
 • Exostose (Osteoplastika)
 • Extratio alentese (Šarafa, pločica...)
 • Extratio esificationes
 • Extractio alienum metalicum
 • Tendoliza
 • Corectio trunci post amputationem
 • Transpozicija živca
 • Osteosinteza malih kostiju
 • Uzimanje kosti za transplantaciju - ilijačni graft
 • Rekonstrukcija živaca uz pomoć nervnog grafta
 • Korekcija loše sraslih fraktura malih kosti sa spongoplastikom i osteosintezom kosti
 • laparoskopski - slijepo crijevo
 • Žučna kesa - laparoskopski
 • Žučna kesa - klasična

AKUPUNKTURA

 • Inicijalni pregled i konsultacije za akupunkturu
 • Regularni tretma akupunkture (manuelna akupunktura i elektroakupunktura)
 • Tjelesna akupunktura sa aurikuloakupunkturom (ušna akupunktura)
 • Tjelesna akupunktura sa Sculp akupunkturom (akupunktura lobanje)
 • Paket od 10 tretmana (10% popusta)
 • Inicijalni pregled i konsultacije za estetsku akupunkturu
 • Facijalna estetika sa facijalnom masažom
 • Paket od 10 tretmana (10% popusta)

NJEGA BOLESNIKA

 • Davanje injekcija s.c. ili i.m.
 • Davanje injekcija i.v.
 • Davanje infuzije u trajanju najmanje 30 min uz monitoring
 • Skidanje konaca rane
 • Prmarna obrada rane bez šivenja
 • Prmarna obrada rane sa drenažom
 • Tretman hiperhidroze botulinskim toksinom
 • Infiltracija - blokada + cijena lijeka
 • Konverzija ritma intravenskom terapijom - u ordinaciji
 • Transfuzija u Dnevnoj bolnici + doza krvi
 • Flebotomija
 • Plasiranje centralnog venskog katetera / epiduralnog katetera u ordinaciji
 • Inhalacija - u ordinaciji
 • Oksigenoterapija - u ordinaciji
 • Bronhoaspiracija sekreta - u ordinaciji
 • Punkcija promjene na dojci (bez citološke obrade)
 • Punkcija ascitesa - u ordinaciji
 • Klizma u ordinaciji
 • Plasiranje urinarnog katetera - ljekar u ordinaciji
 • Zamjena urinarnog katetera (ili ispiranje) - med. tehničar
 • Previjanje rane - med. sestra
 • Kupanje pacijenta u kućnoj posjeti
 • Kupanje pacijenta u kućnoj posjeti prigradsko naselje
 • Obrada pupka - babica u ordinaciji
 • Obrada pupka i kupanje bebe -- babica u kućnoj posjeti
 • Izmuzanje dojki u ordinaciji
 • Fizikalna terapija - 1. tretman - u ordinaciji
 • Parcijalna masaža leđa 30 min
 • Terapijska masaža 60 min
   

LABORATORIJSKE USLUGE

 • Vađenje krvi iz prsta
 • Vađenje krvi iz vene
 • Vađenje krvi na terenu
 • KKS
 • DKS
 • KKS iz prsta
 • Retikulociti
 • Sedimentacija eritorcita /SE/
 • Krvna grupa + Rh
 • PV-INR
 • APTT
 • Fibrinogen
 • VK-VZ
 • D - dimer
 • Glukoza u krvi (GUK ili ŠUK)
 • Glukoza iz prsta
 • OGT test - test opterećenja glukozom
 • GUK postprandijalno
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL Holesterol
 • LDL Holesterol
 • Urea
 • Kreatinin
 • Bilirubin ukupni
 • Bilirubin direktni/indirektni
 • Mokraćna kiselina
 • Alfa amilaza
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGT
 • LDH
 • Lipaza
 • Kisela fosfataza
 • CK
 • CK-MB
 • HbA1c
 • Proteini ukupni
 • Albumini
 • Kalij
 • Natrij
 • Hloridi
 • Kalcij
 • Željezo
 • CRP
 • Troponin
 • Mioglobin
 • Opšti pregled urina sa sedimentacijom
 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Testosteron ukupni
 • Beta HCG
 • TSH
 • Free T3
 • Free T4
 • T3
 • T4
 • Anti TPO
 • Anti TG
 • Thyroglobulin
 • CEA
 • AFP
 • Ca 19-9
 • Ca 125
 • Ca 15-3
 • PSA
 • F - PSA
 • HCG
 • Feritin
 • Helicobacter pylori iz stolice
 • Helicobacter pylori IgG
 • HAV Ig M
 • HBs Ag
 • Anti HCV At
 • Anti HIV 1 i 2
 • Epstein-Barr IgM
 • Epstein-Barr IgG
 • Wasserman (VDRL+TPHA)

CITOLOŠKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

 • Citomorfološka analiza PAP testa
 • Citomorfološka analiza punktata dojke
 • Citomorfološka analiza sekreta dojke (uzeta kroz 3 dana)
 • Citomorfološka analiza dobivenog punktata štitnjače
 • Citologija sedimenta urina (uzetog kroz 3 dana)
 • Citomorfologija sedimenta abdominalnog i pleuralnog punktata
 • Spermogram
 • Citološka analiza nativnog prepara vaginalnog sekreta
 • Uzimanje i mikrobiološka obrada cervikalnog brisa
 • Test na Chlamidiu trachomatis
 • Test na Ureo i Mycoplasmu
 • Urinokultura
 • Koprokultura
 • Brisevi na anaerobne bakterije
 • Brisevi na aerobne bakterije
 • Brisevi na gljivice
 • Spermokultura
 • Vaginalni sekret - grupa

ALERGOLOŠKI TESTOVI

 • Panel Hrana
 • Panel Inhalatorni
 • Panel Pedijatrijski
 • Panel Atopic a 20
 • Panel Atopic a 30
 • Panel Antibiotici a 10
 • Komplet osnovnih analiza
 • Internistički paket
 • Veliki lipidogram
 • Trudnički paket
 • Pedijatrijski paket
 • Paket za intervencije I
 • Paket za intervencije II

SANITETSKI PREVOZ, IZNAJMLJIVANJE MED. PROSTORA I NOĆENJE

 • Transport - u jednom pravcu u gradu bez ljekara
 • Transport - u jednom pravcu u gradu sa ljekarom
 • Transport - u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h
 • Čekanje po satu
 • Transport - van Mostara po kilometru
 • Iznajmljivanje operacione sale u loc.anest. za konzilijarne ljekare o satu
 • Iznajmljivanje operacione sale za opštu anesteziju za konzilijarne ljekare o satu
 • Noćenje pacijenata - 1. noć uz medicinsku njegu
 • Noćenje pacijenata - naredne 2-3 noći po