PREGLEDI I ULTRAZVUČNI PREGLEDI

 • Pregled ljekara specijaliste
 • Kontrolni pregled specijaliste (u periodu od 2 nedjelje od prvog pregleda)
 • Pregled ljekara opšte prakse
 • Kontrolni pregled ljekara opšte prakse (u periodu od 2 nedjelje od prvog pregleda)
 • Pregled za vakcinaciju sa davanjem + cijena vakcine
 • Pregled ljekara u kućnoj posjeti/ u gradskom naselju/pregled + 50
 • Ljekarsko uvjerenje za vozače amatere (A+B)
 • Ljekarsko uvjerenje za vozače profesionalce
 • Konsultacija sa ljekarom

INTERNISTIČKO KARDIOLOŠKE USLUGE

 • EKG snimak
 • EKG sa interpretacijom ljekara
 • Holter EKG - 24h
 • Holter EKG - 3 dana
 • Holter EKG -za 7 dana
 • Mjerenje krvnog pritiska
 • Holter RR-24h
 • Ergometrija
 • Subspecijalistički kardiološki pregled sa EKG
 • Kontrolni subspecijalistički kardiološki pregled sa EKG
 • Specijalistički psihijatrijski-neurološki pregled
 • Kontrolni pregled neuropsihijatra
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk abdomena-kod djece
 • Kontrolni ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk abdomena sa Dopplerom renalnih arterija
 • Ultrazvuk skrotuma (testisa)
 • Transrektalni ultrazvuk prostate
 • Ultrazvuk štitne žlezde
 • Kontrolni ultrazvuk štitne žlezde
 • Ultrazvuk dojke
 • Kontrolni ultrazvuk dojke
 • Ultrazvuk kukova kod dece
 • Prvi ginekološki pregled sa TVUZ
 • Prvi ginekološki pregled TAUZ/transabdominalni ultrazvučni pregled/
 • Kontrolni ginekološki pregled TAUZ
 • UZ pregled protoka krvnih žila male karlice color doppler tehnikom
 • Kontrolni ginekološki pregled TVUZ
 • Transvaginalni ultrazvuk-folikulometrija
 • Prvi ginekološki pregled trudnice TVUZ / transvaginalni ultrazvuk/
 • Prvi pregled trudnice TAUZ /transabdominalni ultrazvučni pregled/
 • Kontrolni UZ pregled trudnice
 • Fetalni scrinning na malformacije fetusa u XIII i XIV hbd
 • Morfološki pregled u II i III trimestru trudnoće / od 22.24 i 32.34 hbd/
 • Fetalna Doppler ehokardiografija (jednopolna trudnoća)
 • Fetalna Doppler ehokardiografija (blizanačka trudnoća)
 • Ekspertski ultrazvuk u trudnoći
 • Ekspertski ultrazvuk (blizanačka trudnoća)
 • 3D/4D ginekološki ultrazvuk
 • Ultrazvuk srca sa Dopplerom - odrasli
 • Ultrazvuk srca sa Dopplerom - kod djece
 • Ultrazvuk CNS -a kod beba
 • Ultrazvuk Ahilove tetive
 • Ultrazvuk zgloba
 • Ultrazvuk mekih tkiva, mišića
 • Doppler krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
 • Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler krvnih sudova glave (TCD)
 • TCD + Doppler krvnih sudova vrata
 • Doppler abdominalne aorte, v.cave inferior i njihovih velikih grana
 • Doppler male karlice

GINEKOLOGIJA

 • Ginekološki palpatorni pregled
 • Digitorektalni pregled
 • Tuširanje eritroplakie PVU - "ranice" na grliću
 • Ispiranje /lavagae/ vagine sa dezificiensom
 • Videocoloskopija - rana detekcija Ca grlića materice

LABORATORIJSKE USLUGE

 • Vađenje krvi iz prsta
 • Vađenje krvi iz vene
 • Vađenje krvi na terenu
 • KKS
 • DKS
 • KKS iz prsta
 • Retikulociti
 • Sedimentacija eritorcita /SE/
 • Krvna grupa + Rh
 • PV-INR
 • APTT
 • Fibrinogen
 • VK-VZ
 • D - dimer
 • Glukoza u krvi (GUK ili ŠUK)
 • Glukoza iz prsta
 • OGT test - test opterećenja glukozom
 • GUK postprandijalno
 • Holesterol
 • Trigliceridi
 • HDL Holesterol
 • LDL Holesterol
 • Urea
 • Kreatinin
 • Bilirubin ukupni
 • Bilirubin direktni/indirektni
 • Mokraćna kiselina
 • Alfa amilaza
 • AST
 • ALT
 • ALP
 • GGT
 • LDH
 • Lipaza
 • Kisela fosfataza
 • CK
 • CK-MB
 • HbA1c
 • Proteini ukupni
 • Albumini
 • Kalij
 • Natrij
 • Hloridi
 • Kalcij
 • Željezo
 • CRP
 • Troponin
 • Mioglobin
 • Opšti pregled urina sa sedimentacijom
 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Testosteron ukupni
 • Beta HCG
 • TSH
 • Free T3
 • Free T4
 • T3
 • T4
 • Anti TPO
 • Anti TG
 • Thyroglobulin
 • CEA
 • AFP
 • Ca 19-9
 • Ca 125
 • Ca 15-3
 • PSA
 • F - PSA
 • HCG
 • Feritin
 • Helicobacter pylori iz stolice
 • Helicobacter pylori IgG
 • HAV Ig M
 • HBs Ag
 • Anti HCV At
 • Anti HIV 1 i 2
 • Epstein-Barr IgM
 • Epstein-Barr IgG
 • Wasserman (VDRL+TPHA)

CITOLOŠKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

 • Citomorfološka analiza PAP testa
 • Citomorfološka analiza punktata dojke
 • Citomorfološka analiza sekreta dojke (uzeta kroz 3 dana)
 • Citomorfološka analiza dobivenog punktata štitnjače
 • Citologija sedimenta urina (uzetog kroz 3 dana)
 • Citomorfologija sedimenta abdominalnog i pleuralnog punktata
 • Spermogram
 • Citološka analiza nativnog prepara vaginalnog sekreta
 • Uzimanje i mikrobiološka obrada cervikalnog brisa
 • Test na Chlamidiu trachomatis
 • Test na Ureo i Mycoplasmu
 • Urinokultura
 • Koprokultura
 • Brisevi na anaerobne bakterije
 • Brisevi na aerobne bakterije
 • Brisevi na gljivice
 • Spermokultura
 • Vaginalni sekret - grupa

ALERGOLOŠKI TESTOVI

 • Panel Hrana
 • Panel Inhalatorni
 • Panel Pedijatrijski
 • Panel Atopic a 20
 • Panel Atopic a 30
 • Panel Antibiotici a 10
 • Komplet osnovnih analiza
 • Internistički paket
 • Veliki lipidogram
 • Trudnički paket
 • Pedijatrijski paket
 • Paket za intervencije I
 • Paket za intervencije II

SANITETSKI PREVOZ, IZNAJMLJIVANJE MED. PROSTORA I NOĆENJE

 • Transport - u jednom pravcu u gradu bez ljekara
 • Transport - u jednom pravcu u gradu sa ljekarom
 • Transport - u dva pravca u gradu sa čekanjem do 1h
 • Čekanje po satu
 • Transport - van Mostara po kilometru
 • Iznajmljivanje operacione sale u loc.anest. za konzilijarne ljekare o satu
 • Iznajmljivanje operacione sale za opštu anesteziju za konzilijarne ljekare o satu
 • Noćenje pacijenata - 1. noć uz medicinsku njegu
 • Noćenje pacijenata - naredne 2-3 noći po