Kao osiguravatelj života i zdravlja, želimo Vam ponuditi proizvode koji Vam nude maksimalnu sigurnost i predstavljaju podršku u životnim situacijama u kojima najviše trebate pomoć.

Osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija je upravo takav proizvod - olakšati će Vam periode oporavka nakon operativnih zahvata. Ova polica pokriva 300 operativnih zahvata i mogu je ugovoriti zdrave osobe od 18 do navršenih 65 godina života te obezbijediti sebi isplatu fiksne osigurane sume. Osigurane sume zavise od klase hirurške intervencije i mogu iznositi 300 - 3.000 Eura.

Pri tome, možete imati više od jedne police osiguranja za slučaj hirurških intervencija i unaprijed se pobrinuti za veći nivo finansijske sigurnosti u budućnosti.

Pored pokrića za Vas, polica uključuje i pokriće za Vašu djecu od navršene 3 do navršenih 18 godina života sa 1/3 osigurane sume roditelja.

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme.

 

Postanite korisnik programa lojalnosti!

Ugovaranjem Paket plus programa uz policu životnog osiguranja, osim osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija, postajete korisnik kartice programa lojalnosti, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

  • Popusti kod partnera programa lojalnosti (poliklinike, fitness centri, hoteli sa wellness i spa programima, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).

  • Usluga asistencije - medicinska i pomoć u kući.

Zatraži ponudu