Živimo u svijetu koji od nas traži da dajemo više, da se krećemo brže, da radimo bolje i sve to u cilju boljeg života i napredovanja. Nezgode se mogu desiti bilo kome, bilo kada, istu ne možemo predvidjeti niti spriječiti, ali možemo ublažiti njene posljedice.

 

Viena osiguranje d.d VIG daje veliki izbor mogućnosti osiguranja od nezgode koji bi trebao biti primjeren svakom čovjeku, porodici ili kolektivu.

Osiguranje se može ugovoriti sa pokrićem 24 sata, samo dok ste na poslu ili samo u slobodno vrijeme...mogućnosti su bezbrojne.

Pokriće uključuje naknadu usljed negode za slučaj smrti, trajne invalidnosti, loma kosti i/ili troškova liječenja. Ugovaranje osiguranih suma je na bazi individualnih potreba sa rizicima koji najbolje odgovaraju potrebama klijenta.

 

Ugovoreno osiguranje za slučaj nezgode vrijedi svuda, osim u zemljama u kojima se vodi rat bilo koje vrste.

 

Zatraži ponudu