Zavisno od uzroka koji je nastao i koje je potrebno prijaviti, u nastavku je nekoliko različitih vrsta obrazaca.

Obrasci su prilagođeni popunjavanju elektronskim putem nakon čega je iste, zajedno sa pratećom dokumentacijom, moguće poslati:

  • putem e-maila, slanjem na [email protected]
  • putem pošte, popunjene i potpisane obrasce poslati na adresu
Vienna osiguranje d.d.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
 

Prijava isteka police (doživljenje)

Prijava nastupa teške bolesti

Prijava nesretnog slučaja

Prijava smrtnog slučaja

Prijava nastupa hirurške intervencije

Prijava osiguranog slučaja PZO

Prijava osiguranog slučaja (banko osiguranje)

Prijava imovinske štete

Prijavu štete možete izvršiti i putem sljedećeg linka viennaosiguranje.ba/prijava-stete/