Vienna osiguranje

Vienna osiguranje d.d. je članica Vienna Insurance Group - VIG koja sa 50 kompanija u 25 zemalja i preko 25.000 zaposlenika predstavlja vodeću osiguravajuću grupaciju u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Vienna osiguranje d.d. je prvo osiguravajuće društvo u BiH koje uz preventivne i inovativne programe osiguranja pomjera shvatanje života na viši nivo, nudeći različite usluge tokom cijelog trajanja osiguranja, a ne samo onda kada zatreba. Mi razumijemo da je život mnogo više od police osiguranja te stoga osiguravamo život, a isporučujemo stil življenja. Naime, Vienna osiguranje d.d. nudi široku paletu usluga i proizvoda životnog i zdravstvenog osiguranja kojima promoviše izgradnju životnog stila, čineći budućnost svojih osiguranika ugodnom. Danas mi činimo sve za Vaše savršeno sutra. Fokusiranjem na prevenciju, Vienna osiguranje d.d. odlikuje se jedinstvenim pristupom na tržištu kojim kroz proaktivnu brigu o sportskim, prehrambenim i drugim sličnim navikama svojih osiguranika želi dati svoj aktivan doprinos u jačanju svijesti da prevencija zamjenjuje oporavak. Stoga je slogan “Danas za Vaše sutra” dosljedna fraza naše poslovne orijentacije i naprednog razmišljanja koji omogućava dobru budućnost sa današnjim inovativnim uslugama i servisima.

Preko 200.000 zaključenih ugovora o osiguranju, najveća mreža poslovnih partnera te vrlo bogat i sadržajan program partnera lojalnosti, samo su neki od razloga zašto se klijenti opredjeljuju za Vienna osiguranje d.d. Pri tome, višestoljetna tradicija, ogromno iskustvo i ekspertiza naše matične kompanije u Austriji kao i dodatno osiguranje koje za naše klijente obezbjeđuju renomirana domaća i inostrana društva za reosiguranje su neprikosnoveni garant stabilnosti i sigurnosti uloga naših osiguranika u njihovo bolje sutra.

 

 

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group – VIG je međunarodna osiguravajuća grupacija sa sjedištem u Beču (Vienna), Austrija. Od 90-tih godina prošlog vijeka, VIG se ubrzano razvio od pretežno austrijske kompanije do međunarodne grupacije. Sa tradicijom dužom od 190 godina, danas je sinonimom stabilnosti i stručnosti u pružanju sigurnosti te finansijske zaštite od rizika. Od svog osnivanja davne 1824. godine do danas broji preko 20 miliona osiguranika.

Izvan Austrije, fokus poslovnih operacija VIG-a je u Centralnoj i Istočnoj Evropi, obzirom da je stepen korištenja usluga osiguranja na tim tržištima dosta niži od evropskog prosjeka te svojim aktivnim prisustvom VIG teži unaprijediti nivo finansijske zaštite od rizika stanovništva tih područja.

VIG zagovara multi-brand strategiju zasnovanu na lokalnom tržištu i lokalnom menadžmentu jer vjeruje da je ultimativni ključ uspjeha blizina klijentima, a koja se najbolje ostvaruje posredstvom lokalne kompanije i stručnosti, uz aktivnu podršku matične kompanije u Austriji.

VIG posjeduje A+ rejting sa stabilnom prognozom izdat od renomirane agencije za rejting Standard & Poor’s, te ga isti svrstava kao najbolje rangiranu kompaniju po indeksu vodećih dionica na Bečkoj berzi (ATX).

VIG mapa zemalja, uz posebnu oznaku Bosne i Hercegovine je u nastavku.

 

 

 Vienna osiguranje d.d.

 Fra Anđela Zvizdovića 1/A9
 71 000 Sarajevo
 Telefon: + 387 33 943 640
 Fax: + 387 33 296 520
 E-mail: [email protected]
 Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00-16:00