Nezgodom se smatra od volje osiguranika nezavisan događaj, koji djelujući sa vana utiče na život i zdravlje osiguranika.

Nezgode ne možemo predvidjeti, niti ih sprečiti, ali sasvim sigurno možemo pomoći pri ublažavanja posljedica istih kroz programe osiguranja koji to nude.

Naši najprodavaniji proizvodi osiguranja osoba od posljedica nezgode su:

- Osiguranje pojedinaca, porodica i kolektiva od posljedica nezgode

- Kolektivno osiguranje osoba od posljedica nezgode sa sistematskim pregledom