Za sve one koji žele samostalno upravljati svojim ulaganjima te ostvariti više od uobičajenih prinosa na ista, Vienna osiguranje d.d. VIG je kreirala jedinstven proizvod na BiH tržištu pod nazivom Moj kapital.

Moj kapital je životno osiguranje koje predstavlja paket osiguranja i ulaganja u investicijske fondove, pri čemu osiguranik samostalno kreira strukturu svog paketa, određuje iznos premije, dinamiku plaćanja i sl., a sve u skladu sa vlastitim željama i potrebama.

Moj kapital pripada kategoriji tzv. unit linked proizvoda osiguranja koji se od klasičnih proizvoda životnog osiguranja razlikuju po tome što pored garantovane isplate osigurane sume u slučaju smrti, nude mogućnost realizacije viših od uobičajenih prinosa posredstvom investiranja u investicijske fondove. Dodatna karakteristika ovih proizvoda je da rizike ulaganja, u smislu oscilacija prinosa, cijena i sl. na finansijskim tržištima nosi osiguranik tj. visina istih nije garantovana od strane osiguravajućeg društva.

U zavisnosti od vlastitih preferencija i sklonosti, Moj kapital omogućava ulaganje u Raiffeisen BALANCE fond i WVP Premium fond, a detalji istih se nalaze na linkovima:

 

https://raiffeisenbank.ba/stanovnistvo/stednja-i-ulaganje/raiffeisen-balance

https://www.wvpfondovi.ba

 

DA za Moj kapital

  • mogućnost investiranja u najveće svjetske kompanije na međunarodnim finansijskim tržištima
  • osiguranje za slučaj smrti osiguranika usljed bilo kojeg razloga
  • osiguranje od posljedica nastanka nezgode
  • samostalni izbor paketa osiguranja, iznosa premije, dinamike plaćanja, visine garantovane osigurane sume za slučaj smrti, visine koja se ulaže u investicijski fond i sl., uz mogućnost ostvarivanja viših prihoda u odnosu na klasične proizvode životnog osiguranja
  • ostvarivanje do 20% popusta u zdravstvenim ustanovama iz mreže partnera Programa lojalnosti Vienna osiguranja d.d. VIG

PREPORUČUJEMO!

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete Karticu programa lojalnost Vienna osiguranja, a kojom ostvarujete pogodnosti

  • popust na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnost
  • medicinsku pomoć i pomoć u kući.

 

 

Zatraži ponudu