Vienna osiguranje - Podružnica Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1 T: 033 943 621
F: 033 296 342
E: podruznica.sarajevo@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Banja Luka Trg Srpskih junaka 3 T: 051 232 360
F: 051 232 372
E: podruznica.banjaluka@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Tuzla 1. Inžinjerske brigade bb T: 035 299 090
F: 035 299 090
E: podruznica.tuzla@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Mostar Ante Starčevića bb T: 036 397 501
F: 036 397 200
E: podruznica.mostar@viennaosiguranje.ba
Elita Prva Valtera Perića 7/1 T: 033 258 290
F: 033 258 290
E: elitaprva@elitaprva.ba
Elita Prva Kralja Petra I Karđorđevića 68 T: 051 222 160
F: 051 222 162
E: elitaprva@elitaprva.ba
MORI d.o.o. Banja Luka Vidovdanska bb T: 051 219 412
E: mori.BIH@agencijamori.si
HARVEST d.o.o. Banja Luka Kralja P. I Karađorđevića 83 A T: 051 215 720
E: office@harvest.ba
Sberbank BH d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1 F: 033294700
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Elita prva Kraljice Katarine 2 T: 034 202 940
M: 063 330 077
E: draskov@elitaprva.ba

Elita prva Maršala Tita do 34/a T: 035 277 454
M: 061 738 620
E: jasminkab@elitaprva.ba
Elita prva Poslovni centar 96/2 T: 030 712 122
M: 061 182 820
E: zeljos@elitaprva.ba
Harvest d.o.o. Banja Luka Prušćakova 2 T: 033 668 975
E: info@harvest.ba
WVP d.o.o. Sarajevo Franje Račkog 3 T: 033 277 557
E: wvpdjl@bih.net.ba
WVP d.o.o. Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 109 T: 051 212 527
E: wvp.bl@teol.net
DD Osiguranje s.p. Bijeljina Meše Selimovića 4 T: 055 202 521
E: ddosiguranje@gmail.com
Agencija Family Busovača Kulina bana bb T: 030 593 180
E: familyosiguranje@hotmail.com
NSK Prijedor Vožda Karađorđa bb T: 052 215 020
E: nsk.prijedor@gmail.com
VISA BROKER OSIGURANJA d.o.o. Čekaluša 1 T: 033 714 600
E: nermina.cerimagic@visabh.ba
Zenit d.o.o. Sarajevo Bosanska 13 T: 061 107 740
E: zuhdijamahmutovic@yahoo.com
VIPOX d.o.o. Sarajevo Sulejmana Filipovića 6 T: 033 717 155
E: jasenko.brkic@vipox.ba
Ekspert Broker S.D. Sarajevo Augusta Brauna 10 T: 033 860 691
E: majid.avdicevic@ekspertbroker.ba
Finos d.o.o. Banja Luka Mirka Kovačevića 13A T: 051 431 111
E: dusan.sljivar@finos.ba
Agencija H2, OD Sarajevo Skenderija 44 T: 033 558 355
E: agencijah2@hotmail.com
INSURANCE S.D. Sarajevo Mis Irbina 18A T: 033 218 038
E: centarzanaknadusteta@hotmail.com
SBERBANK a.d. Banja Luka Jevrejska 71 F: 080059999
E: info@sberbankbl.ba
www.sberbankbl.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Zmaja od Bosne 7 F: 033280300
E: info@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Obala Kulina bana 9a F: 033497555
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Maršala Tita 13 F: 033280100
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
NLB Banka d.d. Sarajevo Džidžikovac 1 F: 080022427
E: info@nlb.ba
www.nlb-fbih.ba
Union Banka d.d. Hamdije Kreševljakovića 19 F: 033561100
E: info@unionbank.ba
www.unionbank.ba
ZiraatBank BH d.d. Zmaja od Bosne 47c F: 033955015
E: informacije@ziraatbank.ba
www.ziraarbank.ba

Podružnice
Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo

T: 033 943 621
F: 033 296 342
E: podruznica.sarajevo@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Banja Luka

Trg Srpskih junaka 3
78000 Banja Luka

T: 051 232 360
F: 051 232 372
E: podruznica.banjaluka@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Tuzla

1. Inžinjerske brigade bb
75000 Tuzla

T: 035 299 090
F: 035 299 090
E: podruznica.tuzla@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Mostar

Ante Starčevića bb
88000 Mostar

T: 036 397 501
F: 036 397 200
E: podruznica.mostar@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Zastupničke agencije

ELITA PRVA d.o.o. Sarajevo

www.elitaprva.ba

E: elitaprva@bih.net.ba

Sarajevo
Valtera Perića 7/I
T: 033 258 290
F: 033 258 291
E: elitaprva@elitaprva.ba

Banja Luka
Kralja Petra I Karđorđevića 68
T: 051 222 160
F: 051 222 162
E: elitaprva@elitaprva.ba

Livno
Kraljice Katarine 2
T:  034 202 940
M: 063 330 077
E: draskov@elitaprva.ba

Tuzla
Maršala Tita do 34/a
T:  035 277 454
M: 061 738 620
E: jasminkab@elitaprva.ba

Vitez
FC BiH, PC 96/2
T:  030 712 122
M: 061 182 820
E: zeljos@elitaprva.ba

MORI d.o.o. Banja Luka

www.zivotnoosiguranje.com

Vidovdanska bb

T: 051 219 412
E: mori.BIH@agencijamori.si

HARVEST d.o.o. Banja Luka

www.harvest.ba

Kralja P. I Karađorđevića 83 A
T: 051 215 720
E: office@harvest.ba

Sarajevo
Prušćakova 2
T: 033 668 975
E: info@harvest.ba

WVP d.o.o. Sarajevo

Franje Račkog 3
T: 033 277 557
E: wvpdjl@bih.net.ba

 

 

WVP d.o.o. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 109

T: 051 212 527
E: wvp.bl@teol.net

VISA BROKER OSIGURANJA d.o.o. Sarajevo

Čekaluša 1
T: 033 714 600
E: nermina.cerimagic@visabh.ba

ZENIT d.o.o Sarajevo

Bosanska 13
T: 061 107 740
E: zuhdijamahmutovic@yahoo.com

VIPOX d.o.o. Sarajevo

Sulejmana Filipovića 6
T: 033 717 155
E: jasenko.brkic@vipox.ba

Ekspert Broker d.o.o. Sarajevo

Augusta Brauna 10
T: 033 860 691     
E: majid.avdicevic@ekspertbroker.ba

Piramida sigurnog života d.o.o. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 16
T: 033 710 280
E: adzemazra@gmail.com

Finos d.o.o Banja Luka

Mirka Kovačevića 13A
T: 051 431 111
E: dusan.sljivar@finos.ba
 

Agencija H2, OD Sarajevo

Skenderija 44
T: 033 558 355
E: agencijah2@hotmail.com

INSURANCE S.D. Sarajevo

Mis Irbina 18 A
T: 033 218 038
E: centarzanaknadusteta@hotmail.com

DD OSIGURANJE s.p. Bijeljina

Meše Selimovića br. 4
T: 055 202 521
E: ddosiguranje@gmail.com

Agencija Family

Kulina bana bb
T: 030 593 180
E: familyosiguranje@hotmail.com

NSK  Prijedor, vl. Ljiljana Karajica

Vožda Karađorđa bb
T: 052 215 020
E: nsk.prijedor@gmail.com

Partnerske banke
Sarajevo

Sberbank BH d.d.

Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
www.sberbank.ba

Banja Luka

SBERBANK a.d. Banja Luka
Jevrejska 71
78 000 Banja Luka
www.sberbankbl.ba

 

Sarajevo
Sparkasse Bank d.d. BiH
Zmaja od Bosne 7
71 000 Sarajevo
www.sparkasse.ba
Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
Obala Kulina bana 9a
71 000 Sarajevo
www.intesasanpaolobanka.ba

Sarajevo

Vakufska banka d.d. Sarajevo
Maršala Tita 13
71 000 Sarajevo
www.vakuba.ba

 

Sarajevo

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1,
71 000 Sarajevo
www.nlb-fbih.ba
Sarajevo

Union Banka d.d.
Hamdije Kreševljakovića 19,
71 000 Sarajevo
www.unionbank.ba
Sarajevo

ZiraatBank BH d.d.
Zmaja od Bosne 47c
71 000 Sarajevo
www.ziraatbank.ba