Vienna osiguranje - Podružnica Sarajevo Fra Anđela Zvizdovića 1 T: 033 943 621
F: 033 296 342
E: podruznica.sarajevo@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Banja Luka Trg Srpskih junaka 3 T: 051 232 360
F: 051 232 372
E: podruznica.banjaluka@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Tuzla 1. Inžinjerske brigade bb T: 035 299 090
F: 035 299 090
E: podruznica.tuzla@viennaosiguranje.ba
Vienna osiguranje - Podružnica Mostar Kralja Petra Krešimira IV 14a T: 036 397 501
F: 036 397 200
E: podruznica.mostar@viennaosiguranje.ba
Elita Prva Valtera Perića 7/1 T: 033 258 290
F: 033 258 290
E: elitaprva@elitaprva.ba
Elita Prva Kralja Petra I Karđorđevića 68 T: 051 222 160
F: 051 222 162
E: elitaprva@elitaprva.ba
Smart money d.o.o. Banja Luka Vidovdanska bb T: 051 219 412
E: mori.BIH@agencijamori.si
HARVEST d.o.o. Banja Luka Kralja P. I Karađorđevića 83 A T: 051 215 720
E: office@harvest.ba
Sberbank BH d.d. Fra Anđela Zvizdovića 1 T: 033294700
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Elita prva Kraljice Katarine 2 T: 034 202 940
M: 063 330 077
E: draskov@elitaprva.ba

Elita prva Maršala Tita do 34/a T: 035 277 454
M: 061 738 620
E: jasminkab@elitaprva.ba
Elita prva Poslovni centar 96/2 T: 030 712 122
M: 061 182 820
E: zeljos@elitaprva.ba
Harvest d.o.o. Banja Luka Prušćakova 2 T: 033 668 975
E: info@harvest.ba
WVP d.o.o. Sarajevo Franje Račkog 3 T: 033 277 557
E: wvpdjl@bih.net.ba
WVP d.o.o. Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 109 T: 051 212 527
E: wvp.bl@teol.net
DD Osiguranje s.p. Bijeljina Meše Selimovića 4 T: 055 202 521
E: ddosiguranje@gmail.com
Agencija Family Busovača Kulina bana bb T: 030 593 180
E: familyosiguranje@hotmail.com
NSK Prijedor Vožda Karađorđa bb T: 052 215 020
E: nsk.prijedor@gmail.com
VISA BROKER OSIGURANJA d.o.o. Čekaluša 1 T: 033 871 782
E: nermina.cerimagic@visabh.ba
Zenit d.o.o. Sarajevo Bosanska 13 T: 061 107 740
E: zuhdijamahmutovic@yahoo.com
VIPOX d.o.o. Sarajevo Ramiza Salčina br.2 T: 033 717 155
E: jasenko.brkic@vipox.ba
Finos d.o.o. Banja Luka Mirka Kovačevića 13A T: 051 431 111
E: dusan.sljivar@finos.ba
Agencija H2, OD Sarajevo Skenderija 44 T: 033 558 355
E: agencijah2@hotmail.com
SBERBANK a.d. Banja Luka Jevrejska 71 F: 080059999
E: info@sberbankbl.ba
www.sberbankbl.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Zmaja od Bosne 7 F: 033280300
E: info@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Obala Kulina bana 9a F: 033497555
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Maršala Tita 13 T: 033280100
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
NLB Banka d.d. Sarajevo Džidžikovac 1 F: 080022427
E: info@nlb.ba
www.nlb-fbih.ba
Union Banka d.d. Hamdije Kreševljakovića 19 F: 033561100
E: info@unionbank.ba
www.unionbank.ba
ZiraatBank BH d.d. Zmaja od Bosne 47c F: 033955015
E: informacije@ziraatbank.ba
www.ziraarbank.ba

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Ante Stračevića bb T: 036736515
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Kej Fridriha Foclara 6 T: 035335535
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Alije Izetbegovića 77 T: 032722544
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Alekse Šantića 2 T: 036736524
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Kardinala Stepinca 2 T: 036736509
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Kralja Tomislava 61 T: 036736508
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Alije Izetbegovića bb T: 035335524
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Maršala Tita bb T: 032722582
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Londža 81 T: 032722502
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Jošanička 84 T: 033497639
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Tržni centar FIS T: 030830555
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Alije Izetbegovića 1 T: 032722552
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Maršala Tita bb T: 035335507
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Univerzitetska bb T: 035335512
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Bosanska 129 T: 030510680
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Dr. Ante Starčevića 128 T: 039511964
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Merhemića trg 1 T: 033497942
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Nurije Pozderca 6 T: 033497992
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Alipašina 1 T: 033497913
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Maršala Tita 56 T: 033497537
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Obala Kulina bana 9A T: 033497543
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Rustempašina 23 T: 033497933
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Trg Solidarnosti 11 T: 033497955
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne 74 T: 033497908
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Gradačačka bb T: 033497943
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina Bulevar mira 8 T: 049234781
E: info@intesasanpaolobanka.ba
www.intesasanpaolobanka.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Ferhadija 4 T: 033200598
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Zmaja od Bosne 49 T: 033716995
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Dr. Mustafe Pintola 23 T: 033762905
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo 126. Ilijaške brigade bb T: 033429141
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Bosanska bb T: 032783636
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Musala 4 T: 036502200
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Branilaca grada 43a T: 036750381
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Šehidska 2 T: 036735010
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Osmana Pobrića bb T: 032656421
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Alije Izetbegovića 30 T: 035703185
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Maršala Tita 49 T: 035647751
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Turalibegova 25A T: 035363610
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Maršala Tita 28 T: 032449980
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Mehmeda Skopljaka 87 T: 032732700
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Čabruša 7 T: 030540635
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Vrbas naselje bb T: 030260150
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb T: 030654521
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Vakufska banka d.d. Sarajevo Trg Maršala Tita bb T: 037228641
E: info@vakuba.ba
www.vakuba.ba
Sberbank BH d.d. Trg Alije Izetbegovića 69 T: 032448161
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Branilaca Bosne 43 T: 032730372
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Alije Izetbegovića 157 T: 032552762
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Maršala Tita bb T: 032665171
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Kraševo bb T: 032699670
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. PC 96, TC FIS T: 030547170
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Bosanska 70 T: 030540721
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Hasana Kikića 10 T: 037688506
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Lojićka bb T: 037539249
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Petog korpusa 3 T: 037329101
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Trg Ante Starčevića 6 T: 039700135
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Petra Krešimira IV bb T: 036333227
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Braće Fejića bb T: 036501671
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Kardinala Stepinca bb T: 036334001
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. XIV ulica 97 T: 031719442/a>
E:
info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Bulevar mira 3 T: 049235851/a>
E:
info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Alije Izetbegovića 4 T: 035740993/a>
E:
info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Hajdarovac bb T: 035708743/a>
E:
info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Husein Kapetana Gradaščevića bb T: 035822781
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Alije Izetbegovića 31 T: 035871415
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Mehmedalije Maka Dizdara bb T: 035550680
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Univerzitetska bb T: 035310382
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Maršala Tita 2a-2b T: 035300906
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Bulevar Meše Selimovića bb T: 033294950/a>
E:
info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Dobrinjske bolnice 9 T: 033954941
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Danijela Ozme 18 T: 033564670
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Butmirska cesta 14 T: 033776251
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Kolodvorska 11a T: 033954915
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Hasana Brkića 30 T: 033722733
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sberbank BH d.d. Trg Solidarnosti 2a T: 033775288
E: info@sberbank.ba
www.sberbank.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Alije Hodžića 3 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Željeznička bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Putnikova bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Kneza Domagoja 1a T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Husnije Repca bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Mahala 2 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. Maršala Tita 15 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Ferhadija 23 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Branilaca BiH bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Malta 29 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Dobrinjske bolnice 11 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Trg Zlatnih ljiljana bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Samira Ćatovića Kobre 2 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Jošanička bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH V Korpusa 1 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Maršala Tita 9 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Aska Borića 23 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Trg Zlatnih ljiljana 3 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Hasana Kjafije Pruscaka T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Alije Izetbegovica 22 T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Titova ulica bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Alije Izetbegovića bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Sparkasse Bank d.d. BiH Ismeta Mujezinovica bb T: 033958550
E: online.savjetnik@sparkasse.ba
www.sparkasse.ba
Podružnice
Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo

T: 033 943 621
F: 033 296 342
E: podruznica.sarajevo@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Banja Luka

Trg Srpskih junaka 3
78000 Banja Luka

T: 051 232 360
F: 051 232 372
E: podruznica.banjaluka@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Tuzla

1. Inžinjerske brigade bb
75000 Tuzla

T: 035 299 090
F: 035 299 090
E: podruznica.tuzla@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Mostar

Kralja Petra Krešimira IV 14a
88000 Mostar

T: 036 397 501
F: 036 397 200
E: podruznica.mostar@viennaosiguranje.ba

Radno vrijemePON - PET: 08-16h

Zastupničke agencije

ELITA PRVA d.o.o. Sarajevo

www.elitaprva.ba

E: elitaprva@bih.net.ba

Sarajevo
Valtera Perića 7/I
T: 033 258 290
F: 033 258 291
E: elitaprva@elitaprva.ba

Banja Luka
Kralja Petra I Karđorđevića 68
T: 051 222 160
F: 051 222 162
E: elitaprva@elitaprva.ba

Livno
Kraljice Katarine 2
T:  034 202 940
M: 063 330 077
E: draskov@elitaprva.ba

Tuzla
Maršala Tita do 34/a
T:  035 277 454
M: 061 738 620
E: jasminkab@elitaprva.ba

Vitez
FC BiH, PC 96/2
T:  030 712 122
M: 061 182 820
E: zeljos@elitaprva.ba

SMART MONEY d.o.o. Banja Luka

www.osobnefinancije.ba

Vidovdanska bb

T: 051 219 412
E: mori.BIH@smartmoneysolutions.si

HARVEST d.o.o. Banja Luka

www.harvest.ba

Kralja P. I Karađorđevića 83 A
T: 051 215 720
E: office@harvest.ba

Sarajevo
Prušćakova 2
T: 033 668 975
E: info@harvest.ba

WVP d.o.o. Sarajevo

Franje Račkog 3
T: 033 277 557
E: wvpdjl@bih.net.ba

 

 

WVP d.o.o. Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 109

T: 051 212 527
E: wvp.bl@teol.net

VISA BROKER OSIGURANJA d.o.o. Sarajevo

Derebent 17
T: 033 871 782
E: nermina.cerimagic@visabh.ba

ZENIT Sarajevo

Bosanska 13
T: 061 107 740
E: zuhdijamahmutovic@yahoo.com

VIPOX d.o.o. Sarajevo

Ramiza Salčina br.2
T: 033 717 155
E: jasenko.brkic@vipox.ba

Piramida sigurnog života d.o.o. Sarajevo

Azize Šaćirbegović 16
T: 033 710 280
E: adzemazra@gmail.com

Finos d.o.o Banja Luka

Mirka Kovačevića 13A
T: 051 431 111
E: dusan.sljivar@finos.ba
 

Agencija H2, OD Sarajevo

Adila Grebe 1
T: 033 558 355
E: agencijah2@hotmail.com

 

DD OSIGURANJE s.p. Bijeljina

Meše Selimovića br. 4
T: 055 202 521
E: ddosiguranje@gmail.com

Agencija Family

Kulina bana bb
T: 030 593 180
E: familyosiguranje@hotmail.com

NSK  Prijedor, vl. Ljiljana Karajica

Vožda Karađorđa bb
T: 052 215 020
E: nsk.prijedor@gmail.com

AG Insurance

Čekaluša čikma 4
T: 033 209 507
E: ag_insurance@ymail.com

 

 

 

 

SICHER AGENT d.o.o. Banja Luka

Bana dr. Teodora Lazarevića 7
T: 051490731
E: info@sicheragent.com

 

 

 

 

VD PROFESIONAL d.o.o. Banja Luka

Gavre Vučkovića 2, 
T: 065/271-880
E: vdprofesionaloffice@gmail.com

OD Agencija za zastupanje u osiguranju INVICTA

E-mail: alem.krajisnik@hotmail.com

Adresa: Gaj bb, Trnovo FBiH

Kontakt telefon 061 367 035, 060 3186 395

Partnerske banke
Sarajevo

Sberbank BH d.d.

Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
www.sberbank.ba

Banja Luka

SBERBANK a.d. Banja Luka
Jevrejska 71
78 000 Banja Luka
www.sberbankbl.ba

 

Sarajevo
Sparkasse Bank d.d. BiH
Zmaja od Bosne 7
71 000 Sarajevo
www.sparkasse.ba
Sarajevo

Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
Obala Kulina bana 9a
71 000 Sarajevo
www.intesasanpaolobanka.ba

Sarajevo

Vakufska banka d.d. Sarajevo
Maršala Tita 13
71 000 Sarajevo
www.vakuba.ba

 

Sarajevo

NLB Banka d.d. Sarajevo
Džidžikovac 1,
71 000 Sarajevo
www.nlb-fbih.ba
Sarajevo

Union Banka d.d.
Hamdije Kreševljakovića 19,
71 000 Sarajevo
www.unionbank.ba
Sarajevo

ZiraatBank BH d.d.
Zmaja od Bosne 47c
71 000 Sarajevo
www.ziraatbank.ba