Vienna osiguranje je jedino osiguravajuće društvo u Bosni i Hercegovini koje je omogućilo ugovaranje police osiguranja koja pokriva troškove liječenja matičnim ćelijama. Bez obzira u kojoj od biobanaka u Bosni i Hercegovini ugovorite pohranjivanje matičnih ćelija Vašeg djeteta (djece), u Vienna osiguranju je moguće ugovoriti policu koja pokriva troškove liječenja istim.

Pohranjivanjem matičnih ćelija u biobankama ugovarate čuvanje matičnih ćelija, dok ugovaranjem osiguranja troškova liječenja matičnim ćelijama osiguravate naknadu troškova:

  • reprodukcije matičnih ćelija, 
  • putnih troškova do poliklinike u kojoj će se raditi liječenje, 
  • operacije u kojoj će biti upotrebljenje matične ćelije (troškovi liječenja se kreću od 8.000 EUR do 100.000 EUR).

 

Sve što radimo danas je za bolje sutra, stoga omogućite sebi i svojoj porodici osiguranje na vrijeme.

 

Zatraži ponudu