U Vienna osiguranju d.d. VIG moguće je zaključiti osiguranje od nezgode sa sistematskim pregledom u tri različite varijante.

Ugovaranje osiguranja osoba od posljedica nezgode sa sistematskim pregledom moguće je za kolekiv uz godišnji način plaćanja.

 

Osiguranja osoba od posljedica nezgode podrazumijeva isplatu pripadajućih naknada za slučaj smrti usljed nezgode, slučaj smrti usljed bolesti, te za slučaj djelimične ili trajne invalidnosti.

 

Za slučaj invalidnost predviđene su sljedeće progresivne isplate naknade u zavisnosti od utvrđenog procenta invalidnosti, i to:

  •   0,01% -  25,00% identičan procentu utvrđene invalidnosti,
  • 25,01% -  50,00% svaki procenat utvrđene trajne invalidnosti priznaje se dvostruko,
  • 50,01% -  75,00%  svaki procenat utvrđene trajne invalidnosti priznaje se trostruko,
  • 75,01% - 100,00% svaki procenat utvrđene trajne invalidnosti priznaje se četverostruko.

Zavisno od izabrane varijante sistematskog pregleda sadržaj istog je različit.

 

Zatraži ponudu