Implementacija FATCA propisa u Vienna osiguranju 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propis predstavlja legislativu Sjedinjenih Američkih Država koja je donesena i usvojena 18.03.2010. godine i čija je primjena stupila na snagu 01.07.2014. godine.

Vienna osiguranje je izvršilo registraciju na web stranici USA IRS pod FATCA statusom "participirajuća finansijska institucija " (Participating Financial Institution) i dobilo "Global Intermediary Identification Number" (GIIN) broj: EM4SY0.00052.ME.070.

Za sve dodatne informacije u vezi sa primjenom FATCA propisa u Vienna osiguranju d.d. možete se obratiti putem e-mail adrese: [email protected]

 

FATCA Obrasci