Vienna osiguranje je prvo osiguravajuće društvo koje aktivno radi na prevenciji života i zdravlja te pruža aktivnu podršku lokalnoj zajednici u vidu projekata sa ciljem podsticanja zdravog i aktivnog stila života.

Svjesni činjenice da se radne i životne navike stiču u najranijoj dobi, posvećeni smo projektima usmjerenim na poboljšanje i unapređenje kvalitete života svih građana BiH, a naročito najmlađih, naše djece. U tim aktivnostima, nastojimo animirati stručnu javnost, prosvjetne radnike, roditelje, organe vlasti u ovoj plementitoj misiji te podstaći i druge kompanije da rade iste ili slične projekte. Tokom proteklih godina, pokrenuli smo i realizovali značajan broj projekata, kao što su „U zdravoj školi zdrava djeca“ - projekat unapređenja sportskih aktivnosti i zdravih prehrambenih navika školaraca, već tradicionalnu „Run4Lifestyle“ noćnu trku, besplatne sportsko-zdravstvene preglede za djecu u četiri najveća grada u BiH, besplatne škole plivanja i skijanja za djecu iz SOS Dječijih sela BiH, te mnogobrojne druge aktivnosti, donacije i sponzorstva.

Dio atmosfere sa naših susreta i druženja možete pogledati pod Aktuelnostima.