Best PROTECT je najsveobuhvatnija zaštita od rizika za pojedinca i porodicu te podrazumijeva:

  • Osiguranje za slučaj smrti osiguranika usljed bilo kojeg uzroka.
  • Zdravstveno osiguranje u slučaju nastanka 23 teške bolesti.
  • Isplatu naknade za više od 300 operativnih zahvata nastalih usljed bolesti ili nezgode.
  • Osiguranje od posljedica nastanka nezgode

I to nije sve! Svakom imaocu Best PROTECT osiguranja Vienna osiguranje d.d. VIG poklanja 10 besplatnih online konsultacija u toku godine sa doktorima za cijelu porodicu.

 

DA za Best PROTECT

 

U SLUČAJU TEŠKE BOLESTI, UMANJUJE SE OBAVEZA PLAĆANJA ZA ISTO UGOVORENO POKRIĆE

Po isplati ugovorene sume za nastup jedne teške bolesti umanjuje se iznos premije koja će se nastaviti plaćati, a osigurana suma za druge rizike ostaje ista. Ako se nakon toga desi bolest iz druge grupe bolesti, osigurana suma se opet isplaćuje.

POPUSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ MREŽE PARTNERA PROGRAMA LOJALNOSTI VIENNA OSIGURANJA D.D. VIG

Sa preko 20 poliklinika na teritoriji cijele BiH, obezbijedili smo Vam popuste na laboratorijske i specijalističke preglede koje ostvarujete kao imaoci Kartica programa lojalnosti.

U CILJU PRAVOVREMENE ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJE OBOLJEVANJA, OBEZBIJEDILI SMO VAM BESPLATNO ONLINE DOKTORA U KUĆI, 24 SATA, 365 DANA GODIŠNJE.

 

 

Primjer isplata osiguranih suma

 

23 teške bolesti pokrivene Optimum Plus policom osiguranja

 

Zatraži ponudu