Obavještenja o prestanku saradnje

Datum objave: 01.01.2018

U skladu sa članom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (''Sl. novine FBiH, broj: 22/05, 8/10 i 30/16) i članom 6. Zakona o posredovanju u osiguranju (''Sl. glasnik RS, 17/05, 64/06 i 106/09) objavljujemo Obavještenja o prestanku saradnje po osnovu ugovora o zastupanju u osiguranju zaključenim sa sljedećim zastupnicima u osiguranju:

  • ''Elita Meel'' d.o.o. Sarajevo, uključujući Podružnicu Prijedor
  • ''Q SISTEM'' , vl. Adnan Hodžić, Sarajevo
  • ''JP BH POŠTA'' d.o.o. Sarajevo
  • T&T Company- zastupnik u osiguranju, vl. Boris Terzić
  • L.I.F.E. d.o.o., Tuzla
  • Emir Gazić, vlasnik obrta GEOZ Centar za zastupanje u osiguranju
  • „S-Premium" d.o.o. Sarajevo
  • ''TUATEMPUS'' d.o.o. Kiseljak
  • Amra Čosanović, vlasnica agencije za zastupanje u osiguranju "Compas" Zenica (30.08.2019.)