Obavještenja o prestanku saradnje

Datum objave: 01.01.2018

U skladu sa članom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (''Sl. novine FBiH, broj: 22/05, 8/10 i 30/16) i članom 6. Zakona o posredovanju u osiguranju (''Sl. glasnik RS, 17/05, 64/06 i 106/09) objavljujemo Obavještenja o prestanku saradnje po osnovu ugovora o zastupanju u osiguranju zaključenim sa sljedećim zastupnicima u osiguranju:

 • ''Elita Meel'' d.o.o. Sarajevo, uključujući Podružnicu Prijedor
 • ''Q SISTEM'' , vl. Adnan Hodžić, Sarajevo
 • ''JP BH POŠTA'' d.o.o. Sarajevo
 • T&T Company- zastupnik u osiguranju, vl. Boris Terzić
 • L.I.F.E. d.o.o., Tuzla
 • Emir Gazić, vlasnik obrta GEOZ Centar za zastupanje u osiguranju
 • „S-Premium" d.o.o. Sarajevo
 • ''TUATEMPUS'' d.o.o. Kiseljak
 • Amra Čosanović, vlasnica agencije za zastupanje u osiguranju "Compas" Zenica (30.08.2019.)
 • "Expert broker" d.o.o. (01.11.2019.)
 • „Agencija Centar seguro – za zastupanje u osiguranju“, vlasnici obrta Karlo Ljubić i Robert Bondža (27.03.2020.)
 • Alatović Mensur, vlasnik obrta Srodna djelatnost „INSURANCE“ (13.02.2020.)
 • Agencija za zastupanje u osiguranju „ DD osiguranje“, Dragan Malinović s.p (10.05.2021.)