Rezultat društva za 2018. godinu

Vienna osiguranje VIG realizovalo zavidne rezultate u 2018. godini

Datum objave: 05.04.2019

Vienna osiguranje VIG je realizovalo zavidne rezultate poslovanja u 2018. godini, a koji se, između ostalog, ogledaju u preko 30 miliona BAM premijskog prihoda te visokih 6% povrata na premiju. Istovremeno, isplaćeno je rekordnih 11 miliona BAM osiguranih slučajeva od kojih se većina odnosila na podršku osiguranicima u prevladavanju najtežih životnih situacija.

Više od 220.000 zaključenih ugovora o osiguranju te aktiva vrijedna preko 160 miliona BAM, svrstavaju Vienna osiguranje VIG među TOP 3 osiguravajuće kuće u BiH.

Kao priznanje za ostvarene rezultate u prethodnoj godini, Vienna osiguranje VIG je proglašena za Najbolje životno osiguranje u BiH.

Zahvaljujemo se na povjerenju i obećavamo još bolje rezultate u godinama koje slijede!

Više detalja možete pronaći ovdje!