Obavijest za klijente Vienna osiguranja VIG

Važna obavijest

Datum objave: 20.03.2020

Cijenjeni klijenti,

aktivno posvećeni prevenciji te osiguranju najvrijednijeg – života i zdravlja, Vienna osiguranje d.d. VIG nastavlja odgovorno poslovanje i poduzima sve mjere na očuvanju zdravlja naših zaposlenika, osiguranika i partnera u trenutnim uslovima pandemije virusa COVID-19.

U tom smislu, obavještavamo Vas da od dana 23.03.2020. godine te sve do normalizacije stanja, naše podružnice u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli kao i Centrala Vienna osiguranja d.d. VIG u Sarajevu neće biti dostupne za fizički kontakt. Za sva Vaša pitanja, konsultacije, zahtjeve, prijave osiguranih slučajeva i sve druge usluge, smo Vam na raspolaganju u redovnim terminima našeg rada (svaki radni dan, od 08:00 do 16:00 sati) telefonski te posredstvom naših online servisa, elektronskih i digitalnih kanala komunikacije, i to kako slijedi:

Ovom prilikom obavještavamo i sve naše osiguranike koji imaju aktivne ugovore o osiguranju života i teških bolesti, da je eventualni nastanak osiguranog slučaja uzrokovan virusom COVID-19 pokriven odnosno da će Vienna osiguranje d.d. VIG uredno servisirati sve potencijalne osigurane slučajeve koji nastanu po tom osnovu, u skladu sa ugovorenim uslovima osiguranja. Na ovaj način nastavljamo biti podrška svim našim osiguranicima u životnim situacijama u kojima je pomoć najpotrebnija.

Takođe, napominjemo da je poslovanje Vienna osiguranje d.d. VIG stabilno, ni na koji način nije ugroženo trenutnom pandemijom te su sredstva svih naših osiguranika sigurna. Likvidnost i kapitaliziranost Vienna osiguranje d.d. VIG su iznadprosječni na tržistu BiH, a činjenice da smo članica Vienna Insurance Group - najveće osiguravajuće grupacije u Centralnoj i Istočnoj Evropi te da su naši reosiguravajući partneri renomirana lokalna i inostrana društva, su garant dodatne sigurnosti.


Ostanite nam zdravo, budite odgovorni prema sebi i svom zdravlju!


Zahvaljujemo na razumijevanju,
Vaše Vienna osiguranje d.d. VIG