Unatoč pandemiji, Vienna osiguranje je zadržalo lidersku poziciju u životnom osiguranju

Svijet osiguranja - Intervju sa predsjednicom Uprave Vienna osiguranje d.d. VIG, Sabinom Mujanović

Datum objave: 29.03.2021

1.   Iza nas je vrlo izazovna 2020. godina, imajući u vidu nepredvidive okolnosti koje su zbog pandemije virusa Covid-19 zadesile cijeli svijet? Ukratko, kako je vi ocjenjujete?

 Sigurno da je prethodna godina jedna od najizazovnijih s kojom se susreo svijet u modernoj istoriji. Pri tome ne mislim samo na ogromne poslovne gubitke nastale kao rezultat pandemije Covid-19, nego prije svega na posljedice koje je ona ostavila na svakog od nas. Nemali broj ljudi je ostao bez posla, bez krova nad glavom, izgubili smo mnoge drage ljude, prijatelje, članove porodice te se suočili sa velikim izazovom očuvanja našeg mentalnog zdravlja koje je ozbiljno ugroženo usljed nesigurnosti i neizvjesnosti okolnosti u kojima smo se zadesili.

Međutim, s druge strane, lockdown nas jeste zatvorio u kuće i onemogućio društveni kontakt, ali je i mnoge porodice uputio jedne na druge, omogućio nam je da provodimo više vremena s djecom, da više brinemo jedni o drugima, da iskažemo solidarnost prema komšijama, prijateljima... Ustvari, omogućio nam je da ponovo pronađemo čovjeka u svakom od nas. To donekle čini cjelokupnu situaciju podnošljivijom.     

 

2.  Pandemija se u velikoj mjeri odrazila i na poslovanje industrije osiguranja, kako globalno tako i na tržištu BiH. Međutim, korona-kriza nije podjednako pogodila neživotna i životna osiguranja. Vaš komentar?

 Svjetsko tržište osiguranja je u protekloj godini bilo značajno uzdrmano efektima pandemije, kako u smislu zastoja u generisanju premijskog prihoda tako i u značajnim volumenima troškova šteta isplaćenih kao posljedica prestanka poslovanja, rasta nezaposlenosti i povećanog mortaliteta.

Slični trendovi su zabilježeni i u Bosni i Hercegovini, osim što u našoj zemlji, usljed nerazvijenosti tržišta osiguranja koja se oslikava dominacijom obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, nije evidentiran značajan pad premijskog prihoda neživotnih osiguranja (-1%).  Takođe, usljed limitiranosti u kretanju, iznosi troškova šteta tih vrsta osiguranja (neživotnih) su u protekloj godini bili za 5% niži od ranijeg perioda. Posljedično, za očekivati je bolje od uobičajenih finansijske rezultate društava koji se bave dominantno neživotnim osiguranjima za 2020. godinu.

Međutim, situacija je značajno drugačija u segmentu životnih osiguranja, gdje je registrovan pad premijskog prihoda za oko 4%  te rast troškova osiguranih slučajeva za preko 10%. U tom kontekstu, najveći teret pandemije u osiguravateljnoj branši BiH su zasigurno podnijeli dominantno životni osiguravatelji, a koji su pružili (te i danas pružaju) finansijsku zaštitu radnicima koji su ostali bez posla ili su na bolovanju, oboljelim od Covid-19 te porodicama osiguranika koji su izgubili živote usljed pandemije.

3.  Kako se Vienna osiguranju VIG, kao tržišni lider u BiH u životnim osiguranjima, nosila sa izazovom korona-krize u protekloj godini?

 

Vienna osiguranju VIG, kao članica najveće osiguravajuće grupacije u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, se sa svim navedenim izazovima nosila jako dobro, odražavajući visoku stabilnost i otpornost, čime smo i izazovnu 2020. godinu završili kao broj jedan životni osiguravatelj u BiH. Iako smo u 2020. godini isplatili više od 17 miliona KM po osnovu osiguranih slučajeva našim osiguranicima te zabilježili finansijski rezultat daleko niži od planiranog, sretni smo da smo velikom broju naših osiguranika bili na raspolaganju kada je bilo najpotrebnije, jer u konačnici osiguravatelji i postoje upravo zbog otežanih okolnosti života i rada u kojima smo se zatekli.

U toku godine, kao odgovor na ograničene, a nikada potrebnije, mogućnosti komunikacije sa zdravstvenim radnicima, kreirali smo jedinstven proizvod na tržištu BiH – Best Protect, koji sa gotovo 400 osiguranih slučajeva predstavlja najsveobuhvatniju zaštitu od rizika te uključuje besplatne online konsultacije sa eminentnim doktorima iz zemlje i inostranstva u bilo koje vrijeme i sa bilo koje lokacije.

Obzirom da su nam vanredne okolnosti onemogućile realizaciju nove sezone našeg dugogodišnjeg projekta „U zdravoj školi zdrava djeca“, planirana sredstva smo usmjerili na zaštitu školaraca i prosvjetnih radnika te ih iskoristili za kupovinu i instalaciju beskontaktnih dezinfekcijskih dozatora u 46 osnovnih škola u BiH. Za ovaj projekat smo u 2020. godini dobili i prvo međunarodno priznanje, Zlatnu nagradu Günter Geyer koju dodjeljuje Vienna Insurance Group za društvenu osviještenost i doprinos duštveno-odgovornom poslovanju, a čime smo osigurali sredstva za još bolje sezone ovog projekta u budućnosti.

U smislu opisanog, jako smo zadovoljni poslovnim rezultatima ostvarenim u 2020. godine, a naročito smo sretni da smo zajedničkim naporima svih uspjeli sačuvati živote i zdravlje radnika Društva i njihovih najbližih. Nadamo se da će tako ostati i u budućnosti.

 

4.      Šta nas čeka u 2021. godini i hoće li vakcinacije donijeti ekonomski boljitak te smanjiti zdravstvene rizike od Covid-19?
 

Iako se uz vakcinaciju najavljuje svjetski ekonomski oporavak u 2021. godini, virus je i dalje nepoznanica te se sa sigurnošću ne može tvrditi da će se željeni povratak u normalan život ili početak nekog drugog normalnog života zaista i desiti u ovoj godini. Međutim, ono što jeste izvjesno da će se desiti u kontekstu osiguravateljne branše, tj. već se dešava na zapadu, jeste činjenica da vodeći svjetski osiguravatelji i reosiguravatelji limitiraju ponudu osiguravajuće zaštite za rizike od Covid-19 i sličnih pandemija. Ovo je ozbiljan signal za sve one koji za sebe i svoju porodicu još uvijek nisu zaključili policu životnog osiguranja kao zaštitu od takvih rizika da to što prije i učine, jer vrlo vjerovatno u bliskoj budućnosti to više neće biti moguće na način kako se trenutno radi.

 

5.    Zbog čega osiguravatelji sve više izbjegavaju nuditi osiguravajuću zaštitu za rizike od Covid-19?

 Gubici osiguravajućih društava nastali kao posljedica Covid-19 se mjere u milijardama dolara, a najveći dio se odnosi na isplate odštetnih zahtjeva za slučajeve nadoknade gubitaka zbog prestanka poslovanja kompanija, isplate naknada za radnike koji su ostali bez posla kao i naknade za porodice koje su izgubile nekog od članova porodice. U pogledu prve dvije spomenute naknade, usljed prestanka poslovanja kompanija i gubitka posla radnika, iste su uglavnom nastale kao posljedica odluka regulatornih instanci u smislu ograničenja kretanja, lockdowna, zabrane rada pojedinih kompanija i sl. Isto je omogućilo sprječavanja širenja zaraze i zaštitu zdravlja stanovnika, ali je i dovelo do velikih ekonomskih posljedica, a terete kojih (u smislu opisanih naknada) ne mogu da snose samo osiguravatelji. Zbog toga, osiguranja neće prestati nuditi zaštitu za gore naznačene rizike, ali će zasigurno (mnogi već i jesu) ažurirati svoje uslove poslovanja kako bi racionalizirali troškove koji mogu nastati u situacijama kada se takvi rizici dese kao posljedica odluka vlada i sličnih regulatornih instanci.

U smislu zdravstvenih i životnih osiguranja, tu je za očekivati da se takođe dese određene izmjene poslovanja osiguravatelja u kontekstu ranije opisanog tj. činjenice da je Covid-19 još uvijek nepoznanica, kako u smislu nastanka tako i u smislu posljedica koje može ostaviti na zdravlje, te će stoga vrlo vjerovatno biti određena ograničenja za osiguranje osoba koje su preboljele Covid-19, kao i generalna isključenja ove bolesti i kod onih koji je još nisu prebolovali.

 

6.    I pojedini osiguravatelji u BiH u svojoj ponudi imali su i još uvijek nude osiguranje od posljedica koronavirusa.  Koliki je interes građana bio za tu vrstu osiguranja i kakva su iskustva Vienna osiguranja po tom pitanju?

 Svi osiguranici Vienna životnog osiguranja, kako postojeći tako i novi, su zaštićeni u slučaju smrti ili nastupa teških bolesti nastalih kao posljedica Covid-19. Takođe, korisnici kredita u našim partnerskim bankama su pored osiguranja u slučaju smrti, zaštićeni i u slučajevima kada im se desi gubitak posla ili bolovanje kao posljedica Covid-19.

Stoga je u trenutku nastanka pandemije, opšte neizvjesnosti i finansijske nesigurnosti nama bilo naročito važno da sve naše osiguranike podsjetimo na navedeno te da ih savjetujemo da svoje ugovore o osigurnju ostave aktivnim jer su im oni najpotrebniji u situaciji koja nas je zadesila. Na taj način smo uspjeli održati naš portfolio ugovora o osiguranju te u konačnici pomogli mnogim osiguranicima koji su se suočili sa posljedicama Covid-19.

 
7.   Smanjenje ekonomskih aktivnosti i rast nezaposlenosti koje je kod nas i dalje prisutno svakako će uticati na dalji pad obima premije na tržištu osiguranja. Koliko je otežana naplata premija i da li ste ponaosob ili na nivou udruženja osiguravajućih društava razmatrali mogućnost davanja olašica za klijente koji su ostali bez posla ili imaju manji priliv prihoda?

 Da, priliv nove premije je jako otežan iz razloga koje navodite te je isti za nas doveo do gotovo 8% nižeg ukupnog premijskog prihoda u 2020. godini. Naša očekivanja su da se to, nažalost, neće značajno promijeniti niti u ovoj godini.

U pogledu olakšica za plaćanje premije, Vienna osiguranje VIG je tu reagovalo pravovremeno i to na 2 načina. Naime, za ugrožene kategorije stanovnika i kompanija u periodu lockdown-a smo odobrili odgode u plaćanju premija osiguranja, a za neke iste vrijede i danas. Dodatno, zajedno sa našim bankama partnerima smo uzeli učešće u procesima moratorijuma na otplate kredita i s tim povezane uplate premija osiguranja te smo za pojedine kategorije klijenata mi preuzeli obavezu plaćanja premije osiguranja, a za neke smo prolongirali rokove uplata shodno reprogramima kredita za koja su osiguranja vezana.

Pored toga, na nivou osiguravatljne struke smo odmah po nastanku pandemije ispred Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH izradili i nadležnom regulatoru uputili inicijativu u smislu mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije, a koja je vrlo brzo rezultirala u regulatornom aktu kojim su se uredila ta pitanja.

 
8.  Početkom 2021. godine premijski rezultati osiguravatelja nisu bitnije izmijenjeni u odnosu na veći dio protekle godine - premija životnih osiguranja je i dalje u stagnaciji u odnosu na neživotna osiguranja. Koliko će to uticati na ostvarenje poslovnih planova Vienna osiguranja u tekućoj godini?

 Naše tržište osiguranja je generalno nerazvijeno, a što je naročito došlo do izražaja tokom pandemije. Naime, premija je održana ili je čak i rasla samo u segmentu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti, dok su sva ostala osiguranja u određenoj mjeri zabilježila negativne indekse. Pri tome je životno osiguranje doživjelo najveći pad, koji se nastavlja i dalje u 2021. godini. Ljudi sa ovih prostora, nažalost, ne percipiraju potrebu i odgovornost zaštite života sebe i svojih najbližih, a što je posebno neshvatljivo obzirom na trenutni ambijent. Npr. u susjednoj Srbiji je životno osiguranje u 2020. godini zabilježilo značajan rast jer su građani uvidjeli da je to jedini pravi način da si obezbjede sigurnost i finansijsku podršku nužnu u situaciji kada je zdravstveni sistem doživio kolaps.

U vezi planova u ovoj godini, mi ćemo i dalje biti najaktivniji u segmentu životnog osiguranja, ali ćemo intenzivno raditi na obogaćivanju naše ponude proizvoda neživotnim osiguranjima, nudeći na taj način građanima BiH visoko profesionalnu, a povoljnu zaštitu njihovih domova, kompanija, radnika i sl., osiguravajući na taj način svima potrebni mir u ovim nemirnim vremenima.

 

9.  U posljednje vrijeme Vienna osiguranje VIG na bh. tržištu ponudilo nekoliko paketa osiguranja imovine, prilagođene individualnim potrebama i mogućnostima stanovništva ali i preduzeća. Kakav je odziv klijenata i po čemu se paketi imovine Vienna osiguranja razlikuju u odnosu na ostale u ponudi na bh. tržištu?

 Da, u cilju diverzifikacije našeg poslovanja koje je trenutno gotovo 100% skoncentrisano u životnom osiguranju, početkom 2021. godine smo lansirali naše inovativne proizvode osiguranja imovine pojedinaca, malih i srednjih preduzeća. Isti su kreirani na temelju poteba naših osiguranika, visoko su konkurentni na tržištu te ugovaračima osiguranja daju niz dodatnih, često besplatnih pogodnosti.

Pored toga, značajnu razliku u odnosu na ostale slične proizvode u ponudi na našem tržištu predstavlja činjenica da je ugovaranje osiguranja imovine u Vienna osiguranju VIG potpuno digitalizirano i da za isto ne treba više od 5 minuta, pri čemu ugovarač osiguranja automatski dobija svoj ugovor, bez obzira gdje se nalazio te u koje vrijeme nas kontaktirao.

Odziv naših prodajnih saradnika i klijenata je veliki te je zadovoljstvo instaliranom infrastrukturom jako pozitivno.

 
10.  Planirate li uvođenje nekih dodatnih inovativnih proizvoda, digitalnih kanala prodaje i komunikacije  sa klijentima?

 Naš dosadašnji rad nas obavezuje na kontinuitet u orijentaciji na vrhunski servis i profesionalnu uslugu našim klijentima te na plasman inovativnih proizvoda osiguranja, digitalnih rješenja, kanala komunikacije i sl. odnosno svega onoga što nas danas odlikuje kao trend setter-a na tržištu. Mi smo jedino društvo za osiguranje koje je u periodu lockdown-a zatvorilo svoje radne prostorije u cilju sprječavanja širenja zaraze te smo kompletno poslovanje i komunikaciju sa klijentima obavljali digitalno. Kao vodeći osiguravatelj života i zdravlja preuzeli smo odgovornost te smo svojim primjerom pozvali na zaštitu svakog pojedinca, a za radnike je organizovan rad na način da minimalno budu izloženi rizicima oboljevanja. U istom periodu smo „podigli“ POS rješenje posredstvom kojeg smo obavljali prodaju, od ponude do ugovora o osiguranju. Iz tih iskustava smo naučili jako mnogo, tako da danas radimo na nekoliko projekata koji će nam omogućiti dalji razvoj u tom segmentu. Paralelno s tim, a na temelju ekspertize naše matične kompanije iz Austrije, razvijamo proizvod životnog osiguranja koji još uvijek ne postoji na BiH tržištu, a kojim želimo i građanima naše zemlje približiti evropske trendove i ponuditi dodatne mogućnosti osiguranja.