Vienna osiguranje VIG– podrška klijentima u svim uvjetima

Business magazine: Intervju sa izvršnom direktoricom Vienna osiguranja d.d.VIG, Mersihom Korjenić

Datum objave: 03.07.2020

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini, ali i cijelom svijetu, itekako je osjetilo posljedice pandemije izazvane koronavirusom. Kako je Vienna osiguranje funkcioniralo tokom pandemije, šta su poduzeli kako bi zaštitili svoje klijente, koje su osnovne značajke Superior ugovora o životnom osiguranju, rezultatima u prošloj i planovima za ovu godinu za Business Magazine govori Mersiha Korjenić, izvršna direktorica i članica Uprave Vienna osiguranja.

BM: Kako se pandemija korona virusa odrazila na poslovanje Vienna osiguranja? U čemu su se prvenstveno ogledali negativni efekti i kakva je situacija sa njenim eventualnim pozitivnim refleksijama, prvenstveno u smislu jačanja svijesti potencijalnih klijenata o nužnosti osiguranja kao garanta lakšeg prevazilaženja nepredviđenih životnih nedaća?

KORJENIĆ: Protekli period obilježila je pandemija COVID-19 i jedna nesvakidašnja situacija koja je stvorila nova pravila i obrasce ponašanja na svim tržištima. Ova pandemija nas je svakako navela da počnemo razmišljati o pravovremenoj zaštiti, koja će obuhvatiti sve nepredviđene rizike i pružiti maksimalnu sigurnost svakom pojedincu pa je tako i svijest o nužnosti životnog osiguranja značajno porasla.

BM: Koliko je pandemija eventualno uticala na razbijanje mita o “ugovornim klauzulama pisanim sitnim slovima“, kojima građani često obrazlažu svoju nazainteresiranost za potpisivanje ugovora o osiguranju? Kako su tretirana njihova prava koja proizilaze iz ugovora o životnom osiguranju u slučevima kada su njihovi  potpisnici pretrpjeli oštećenja organizma uzrokovana koronavirusom?

KORJENIĆ: Nastojali smo u svakom trenutku biti podrška svim našim osiguranicima u životnim situacijama u kojima je pomoć najpotrebnija. Također smo svakom prilikom obavještavali i sve naše osiguranike koji imaju aktivne ugovore o osiguranju života i teških bolesti, da je eventualni nastanak osiguranog slučaja uzrokovan virusom COVID-19 pokriven, odnosno, da ćemo uredno servisirati sve potencijalne osigurane slučajeve koji nastanu po tom osnovu, u skladu sa ugovorenim uslovima osiguranja.

BM: Vienna osiguranje na pandemiju je, između ostalog, reagirala i kreiranjem novog proizvoda – Superior životnog osiguranja. Koje su glavne karatkeristike te vrste osiguranja i šta je to što ga izdvaja od sličnih proizvoda da domaćem tržištu?

KORJENIĆ: Našim jedinstvenim proizvodom – Superior, nastojali smo obuhvatiti sve nepredviđene rizike i pružiti maksimalnu sigurnost svakom pojedincu, što su naši osiguranici prepoznali te se sve više odlučuju za ovaj vid osiguranja, a interes je svakako porastao tokom pandemije COVID-19. Superior ugovor o životnom osiguranju omogućava da se uplatom jedne premije ostvaruje pravo na čak tri osigurane sume. Pored zaštite života, uključujući i zaštitu od COVID-19 te drugih sličnih epidemija, ovaj proizvod podrazumijeva i zdravstveno osiguranje pojedinca i njegove porodice od 23 najčešće bolesti današnjice. Međutim, ono što Superior izdvaja u odnosu na druge slične proizvode na tržištu jeste činjenica da se i nakon isplate osiguranog slučaja, ugovor nastavlja pružajući jednaku zaštitu do kraja ugovorenog roka trajanja. Dodatno, na datum isteka, odnosno, doživljenja ugovora o osiguranju, vrši se povrat uplaćene premije do 90 posto. I pored svega navedenog, svi vlasnici Superior ugovora o osiguranju ostvaruju pravo na besplatno 24 sata korištenje usluga medicinske asistencije i pomoći u kući, kao i do 20 posto popusta na proizvode i usluge više od 50 partnera Vienna Programa lojalnosti.

BM: Na koje još načine se Vienna osiguranje prilagodilo vanrednim uslovima poslovanja, budući da ste vjerovatno bili suočeni sa otežanom naplatom premija i zahtjevima za određene olakšice za klijente sa smanjenim prilivom ličnih prihoda? Kojim mjerama ste svoje poslovanje prilagođavali mjerama kriznih štabova, s obzirom da radi o djelatnosti koja u normalnim okolnostima podrazumijeva puno direktnih kontakata sa klijentima – koliko Vam je u tom smislu olakšavajuću okolnost predstavljala činjenica da je Vienna osiguranje među prvima u BiH klijentima stavila na raspolaganje uslugu online osiguranja?

KORJENIĆ: Aktivno posvećeni prevenciji te osiguranju najvrijednijeg – života i zdravlja, Vienna osiguranjed.d. VIG je i za vrijeme pandemije nastavilo odgovorno poslovanje i poduzelo sve mjere na očuvanju zdravlja naših zaposlenika, osiguranika i partnera u trenutnim uslovima pandemije virusa COVID-19. Nastavili smo pružati jednako kvalitetnu uslugu kao i do sada te pokazali našu profesionalnost i spremnost na promjene. Isplata šteta i podrška osiguranicima se nastavila tokom pandemije posredstvom naših online servisa i digitalnih kanala komunikacije te nismo dozvolili da naši osiguranici ijednog trenutka osjete novonastalu situaciju.

BM: U kojoj mjeri ste zadovoljni interventnim mjerama nadležnih institucija usmjerenim na ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije – da li je uopće bilo konkretnih olakšica koje se direktno odnose na Vašu poslovnu djelatnost?

KORJENIĆ: Ekonomske mjere kao što je moratorij na plaćanje kreditnih obaveza te odgađanje poreznih obaveza su značajna podrška pravnim i fizičkim licima, ali su kratkoročne  i nisu dovoljne za ublažavanje posljedice ekonomske krize. Što se tiče naše poslovne djelatnosti, ista nije bila obuhvaćena mjerama ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije.

BM: Na kraju, možete li se ukratko osvrnuti na proteklih nešto više od godinu i po dana od kada je ozvaničen početak rada Vienna osiguranja u BiH pod tim imenom, kao sastavnim dijelom Vienna Insurance Group (VIG) – kako izgleda današnja slika Vienna osiguranja u smislu tržišne pozicije, broja klijenata, prihoda, profita…, i koliko je ona u skaladu sa zacrtanim ciljevima?

KORJENIĆ: Prethodna godina je bila jedna od najuspješnijih za Vienna osiguranje d.d. VIG, a što za članicu Vienna Insurance Group – VIG, vodeće osiguravajuće grupacije u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi, rekli bismo i priliči. Naime, zahvaljujući posvećenom radu naših radnika i partnera, ali i ukazanom povjerenju od strane klijenata, Vienna osiguranje d.d. VIG je na kraju 2019. godine zasluženo zauzelo broj 1 poziciju na tržištu životnog osiguranja u BiH.

Ostvarili smo najveći rast u ovom segmentu osiguranja koji iznosi 25 posto te sa gotovo 37 miliona KM premijskog prihoda zabilježili rekord u svom dosadašnjem 17- godišnjem poslovanju u BiH. Paralelno sa ovim, zabilježili smo i još jedan rekord: najveći stepen riješenosti šteta u Društvu do sada (93 posto). Naime, isplaćeno je gotovo 1.800 osiguranih slučajeva, ukupnog iznosa od 10,1 milion KM, od kojih se većina odnosila na podršku osiguranicima u prevladavanju najtežih životnih situacija. Naš uspjeh smatramo posebno značajnim, jer je ostvaren u tržišno najtežim uslovima za rad životnih osiguravatelja.

BM: Na šta će biti fokusirana poslovna strategija Vienna osiguranja VIGu narednom kratkoročnom i srednjoročnom periodu? Koje nove prozvode mogu očekivati Vaši postojeći i budući klijenti?

KORJENIĆ: Nastavit ćemo raditi na inovaciji naših programa životnog i zdravstvenog osiguranja, a u narednom periodu pripremamo novosti i u drugim segmentima osiguranja u kojima do sada nismo bili prisutni. Na ovaj način želimo našim osiguranicima omogućiti one-stop uslugu tj. da na jednom mjestu, u Vienna osiguranju d.d. VIG ugovore zaštitu za sebe, porodicu, svoj dom i dr.

 

(Business magazine)